Projekt: Myślę EKOlogicznie

Myślę EKOlogicznie – konkurs dla szkół „Myślę EKOlogicznie – znam zasady, segreguję odpady”

Od dnia 17 września do dnia 18 października 2018 r. uczniowie szkół z terenu Gminy Jasień przygotowywali prace konkursowe. Zadania podzielone były na kategorie: klasy I-III, IV-VI oraz VII-gimnazjum.
 
Lp.
Klasy I-III
Klasy IV-VI
Klasy VII-gimnazjum
Zadanie 1
Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców na temat gospodarki odpadami
Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców na temat gospodarki odpadami
Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców na temat gospodarki odpadami
Zadanie 2
Plakat – „Jak dbać o środowisko?”
Plakat – „Dlaczego warto segregować odpady?”
Plakat – „Szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych”
Zadanie 3
Sprawdzenie przez każdego z uczniów ile odpadów produkuje się w swoim gospodarstwie domowym przez okres jednego tygodnia – przedstawienie zbiorowych wyników
Planszowa gra ekologiczna o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadami
Mapa zaobserwowanych dzikich wysypisk na terenie Gminy – przedstawienie wyników
Zadanie 4
Konkurs wiedzy – w formie testu
Konkurs wiedzy – w formie testu
Konkurs wiedzy – w formie testu
 
Analiza ankiet  umożliwiła określenie wiedzy mieszkańców o gospodarowaniu odpadami, o systemie gospodarki odpadami na terenie Gminy Jasień, poznanie problemów dotyczących segregacji u źródła, poznanie preferencji mieszkańców  oraz umożliwi podjęcie dalszych działań edukacyjnych w celu usprawnienia i ulepszenia gospodarki odpadami na terenie Gminy
Z prac uczniów (plakatów) sporządzona została wystawa w Urzędzie Miejskim w Jasieniu oraz w Bibliotece Publicznej w Jasieniu . Wystawy umożliwiają zobaczenie ciekawych prac uczniów  oraz mają formę edukacyjną.
Wybrane prace o ilości produkowanych odpadów wraz z wyciągniętymi wnioskami zostaną udostępnione dla mieszkańców na stronie internetowej w celu uświadomienia mieszkańcom ilości produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych. Mapa dzikich wysypisk zostanie wykorzystana w celu ich uprzątnięcia. Gry ekologiczne zostaną przekazane do użytku dla dzieci przebywających w świetlicy oraz w bibliotece.
W nagrodę za konkurs wiedzy 3 osoby z każdej klasy, które najlepiej napisały test otrzymały nagrody rzeczowe (klasy I-III, miejsce I – plecak, miejsce II – butelka filtrująca, miejsce III – zestaw karteczek; klasy IV-VI, miejsce I – pasotorba, miejsce II – plecak/worek, miejsce III – kubek/słoik; klasy VII-G, miejsce I – drewniany pendrive, miejsce II – plecak/worek, miejsce III – eco ołówki), dodatkowo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy eko-notes. Nagrody rzeczowe zostały także przyznane dla klas, które najlepiej wykonały poszczególne zadania (zestaw: piłka, frisbee i zestaw do badmintona). Klasy, które otrzymały największą liczbę punktów ze wszystkich konkurencji w nagrodę pojechały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie oraz na geościeżkę „Dawna Kopalnia Babina”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Konkurs dla szkół - nagrody

Galeria zdjęć: Konkurs dla szkół - wystawy

Galeria zdjęć: Konkurs dla szkół - wręczenie nagród

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 13.11.2018
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712