główny obszar treści menu główne

Projekt: Myślę EKOlogicznie

Myślę EKOlogicznie – Happening „Czysty Świat Wokół Nas”

W dniu 28 września 2018 r. odbył się happening pod hasłem „Czysty Świat Wokół Nas”. Uczniowie (klasy I – VI, ok 300 osób) z transparentami i ulotkami przeszli ulicami miasta w celu zwrócenia uwagi przechodniów i mieszkańców na utrzymywanie czystości w swoim otoczeniu. Uczniowie rozdali ulotki na temat gospodarki odpadami oraz wykrzykiwali hasła z przygotowanych wcześniej transparentów.
Dla upamiętnienia całej akcji w dniu 19 października 2018 r. harcerze, dzieci oraz osoby dorosłe (ok 50 osób) zasadzili 8 drzew (tj. 5 sztuk lipy drobnolistnej oraz 3 sztuki dębu czerwonego). Akcja sadzenia drzew służy ochronie środowiska, podnosi świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska a także inspiruje wszystkich uczestników do podejmowania lokalnych działań proekologicznych i ukazuje konsekwencje działalności człowieka dla środowiska naturalnego. Własnoręczne posadzenie drzewa powoduje utożsamianie się z miejscem i zachęca do dbania o jego otoczenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Happening

Galeria zdjęć: Sadzenie drzew

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 13.11.2018
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712