główny obszar treści menu główne

Projekt: Myślę EKOlogicznie

Myślę "EKOlogicznie"

Gmina Jasień uzyskała dofinansowanie z programu priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na zadanie pn. „Myślę EKOlogicznie”. Dzięki dofinansowaniu w dniach od 01 września do 25 października 2018 r. przeprowadzono kampanię edukacyjna pod hasłem „Myślę EKOlogicznie”. Głównym celem przeprowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, właściwego ich frakcjonowania i powtórnego wykorzystania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 13.11.2018
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712