główny obszar treści menu główne

WFOŚiGW

Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu

Sprawozdanie ze szkolenia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu
 
Dnia 26 września 2020 r. na remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu odbyło się spotkanie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu podczas którego zapoznano się z nowym sprzętem zakupionym w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze - Program „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Dofinansowanie obejmowało zakup nowego sprzętu strażackiego oraz umundurowania. Wartość dofinansowania wynosiła 25.000,00 zł, natomiast wartość całego zadania pn. „Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu” wyniosła 25.394,00 zł. W ramach zadania OSP Zabłocie zakupiło:
- ubranie specjalne –  4 kpl
- hełm  strażacki – 4 szt.
- rękawice strażackie - 4 szt.
- wąż pożarniczy W-52 – 4 szt.
- pilarka Stihl MS 251 - 1 szt.
- linka strażacka -1 szt.
- sito kominowe – 1 szt.
- stojak hydrantowy – 1 szt.  
Podczas spotkania oprócz zapoznania się z nowo zakupionym sprzętem, odbyła się także pogadanka na temat zwiększenia efektywności i skuteczności prowadzonych działań ratowniczych poprzez zakup nowego sprzętu oraz szkoleń strażaków, obsługi sprzętu gaśniczego oraz zasad prawidłowego zgłaszania zdarzeń, w których niezbędna jest pomoc służb.
 

Galeria zdjęć: Dofinansowanie dla OSP Zabłocie

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712