główny obszar treści menu główne

Projekt: Myślę EKOlogicznie

Zwycięskie klasy, które wzięły udział w wycieczkach (łącznie 137 osób) w dniach 23, 24, 25 października 2018 r.:
Klasy I-III:
1 miejsce – klasa I i II (Wicina)
2 miejsce – klasa III (Wicina) oraz klasa IIa (Jasień)
Klasy IV-VI:
1 miejsce – klasa IVb (Jasień)
2 miejsce – klasa Vc (Jasień)
Klasy VII, VIII oraz Gimnazjum:
1 miejsce – klasa VIIa
2 miejsce – klasa IIIa Gimnazjum
Każda wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Pani Agnieszka Michałowska oprowadzała uczniów po Zakładzie, pokazując poszczególne hale i maszyny oraz tłumacząc co się dzieje z odpadami na poszczególnych etapach. Uczniowie zobaczyli jak wygląda praca w takim zakładzie, zdobyli wiedzę jak poprawnie segregować odpady oraz jak wykorzystuje się surowce wtórne. Klasy IV-VI po zwiedzaniu zakładu miały okazję zagrać w grę ekologiczną „koło fortuny”, każdy uczestnik, który dobrze odpowiedział na pytanie otrzymał upominek od zakładu.
Następnie uczniowie udali się na trasę geoturystyczną „Dawna Kopalnia Babina”. Ścieżka położona jest w obszarze dawnej, podziemnej i odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego oraz iłów ceramicznych, w południowej części morenowej struktury geologicznej nazywanej Łukiem Mużakowa. Przejście geościeżką pozwala na zapoznanie się z elementami krajobrazu pokopalnianego, który powstał w wyniku wielu przemian. Teren został poddany rekultywacji oraz  ulegał naturalnym procesom renaturyzacji. Na ścieżce podziwiać można ciekawe formy terenu, krajobrazu, roślinność oraz niespotykane barwy wód zbiorników pokopalnianych. Dodatkową atrakcją było wejście na wieżę widokową o wysokości 24 m i podziwianie zbiornika wodnego „Afryka”. Przewodnikiem na ścieżce był  Pan Grzegorz Rygiel – Leśniczy Leśnictwa Nowe Czaple, który opowiadał o wszystkich ciekawych miejscach na trasie. Na koniec wycieczki uczniowie otrzymali od Leśniczego mapki z opisem trasy i z informacjami na temat geościeżki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Wycieczki dla zwycięzców - klasy 1-3

Galeria zdjęć: Wycieczki dla zwycięzców - klasy 4-6

Galeria zdjęć: Wycieczki dla zwycięzców - klasy 6-gim

Od dnia 17 września do dnia 18 października 2018 r. uczniowie szkół z terenu Gminy Jasień przygotowywali prace konkursowe. Zadania podzielone były na kategorie: klasy I-III, IV-VI oraz VII-gimnazjum.
 
Lp.
Klasy I-III
Klasy IV-VI
Klasy VII-gimnazjum
Zadanie 1
Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców na temat gospodarki odpadami
Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców na temat gospodarki odpadami
Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców na temat gospodarki odpadami
Zadanie 2
Plakat – „Jak dbać o środowisko?”
Plakat – „Dlaczego warto segregować odpady?”
Plakat – „Szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych”
Zadanie 3
Sprawdzenie przez każdego z uczniów ile odpadów produkuje się w swoim gospodarstwie domowym przez okres jednego tygodnia – przedstawienie zbiorowych wyników
Planszowa gra ekologiczna o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadami
Mapa zaobserwowanych dzikich wysypisk na terenie Gminy – przedstawienie wyników
Zadanie 4
Konkurs wiedzy – w formie testu
Konkurs wiedzy – w formie testu
Konkurs wiedzy – w formie testu
 
Analiza ankiet  umożliwiła określenie wiedzy mieszkańców o gospodarowaniu odpadami, o systemie gospodarki odpadami na terenie Gminy Jasień, poznanie problemów dotyczących segregacji u źródła, poznanie preferencji mieszkańców  oraz umożliwi podjęcie dalszych działań edukacyjnych w celu usprawnienia i ulepszenia gospodarki odpadami na terenie Gminy
Z prac uczniów (plakatów) sporządzona została wystawa w Urzędzie Miejskim w Jasieniu oraz w Bibliotece Publicznej w Jasieniu . Wystawy umożliwiają zobaczenie ciekawych prac uczniów  oraz mają formę edukacyjną.
Wybrane prace o ilości produkowanych odpadów wraz z wyciągniętymi wnioskami zostaną udostępnione dla mieszkańców na stronie internetowej w celu uświadomienia mieszkańcom ilości produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych. Mapa dzikich wysypisk zostanie wykorzystana w celu ich uprzątnięcia. Gry ekologiczne zostaną przekazane do użytku dla dzieci przebywających w świetlicy oraz w bibliotece.
W nagrodę za konkurs wiedzy 3 osoby z każdej klasy, które najlepiej napisały test otrzymały nagrody rzeczowe (klasy I-III, miejsce I – plecak, miejsce II – butelka filtrująca, miejsce III – zestaw karteczek; klasy IV-VI, miejsce I – pasotorba, miejsce II – plecak/worek, miejsce III – kubek/słoik; klasy VII-G, miejsce I – drewniany pendrive, miejsce II – plecak/worek, miejsce III – eco ołówki), dodatkowo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy eko-notes. Nagrody rzeczowe zostały także przyznane dla klas, które najlepiej wykonały poszczególne zadania (zestaw: piłka, frisbee i zestaw do badmintona). Klasy, które otrzymały największą liczbę punktów ze wszystkich konkurencji w nagrodę pojechały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie oraz na geościeżkę „Dawna Kopalnia Babina”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Konkurs dla szkół - nagrody

Galeria zdjęć: Konkurs dla szkół - wystawy

Galeria zdjęć: Konkurs dla szkół - wręczenie nagród

W dniach 10 oraz 12 października 2018 r. przedstawiciele ZZO Marszów (na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie) przeprowadzili warsztaty na temat segregacji i prawidłowego postępowania z odpadami.  Warsztaty odbyły się we wszystkich szkołach na terenie Gminy (udział w warsztatach wzięło około 520 uczniów). Działania zostały skierowane przede wszystkim do najmłodszych grupy odbiorców (uczniów szkół), która jest istotnym elementem w przekazywaniu zdobytej wiedzy w swoich rodzinach. Kształtowanie dobrych nawyków u dzieci i młodzieży przynosi lepsze rezultaty, niż zmiany postawy dorosłego. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatów. Uczniowie dowiedzieli się o zasadach segregowania odpadów jakie obowiązują w obecnie funkcjonującym systemie gospodarowania odpadami w gminie. Dowiedzieli się dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna, jak należy robić to prawidłowo, co dzieje się z odpadami po odebraniu ich od mieszkańców i jak można je ponownie wykorzystać. W części praktycznej zadaniem dzieci było posortowanie odpadów do odpowiednich worków.
W dniu 23.10.2018 r. przedstawiciel ZZO Marszów (na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie) przeprowadził warsztaty dla Studentów Sekcji Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Na warsztatach poruszano tematykę prawidłowej segregacji odpadów, postępowania z odpadami problematycznymi oraz kompostowania odpadów bio. Na koniec uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe eko-notesy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Warsztaty EKO

Galeria zdjęć: Warsztaty EKO dla UTW

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712