główny obszar treści menu główne

Euroregion

Dnia 12 grudnia 2017 roku odbyło się partnerskie Spotkanie Bożonarodzeniowe  Gmin: Jasień i Spreetal seniorów w miejscowości Schwarze Pumpe w ramach projektu pn. „Wzmocnienie niemiecko-polskiego partnerstwa”. W spotkaniu uczestniczyło 30 mieszkańców naszej gminy.
Polscy i niemieccy uczestnicy wymienili się doświadczeniami, był poczęstunek i wspólna zabawa.
Wszyscy seniorzy otrzymali promocyjne upominki.
Na zakończenie Burmistrz gminy Spreetal Manfred Heine złożył życzenia i podziękowania za tak liczne przybycie i udział w projekcie.
Spotkanie Bożonarodzeniowe w Niemczech jest drugim projektem od czasu podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gmin Jasień i Gmina Spreetal. Projekt był pomysłem obu gmin. Są już pomysły na następne projekty i działania w różnych kierunkach porozumienia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Bożonarodzeniowe spotkanie partnerskie w Schwarze Pumpe

 
W dniach  od 06-14.10.2017 r. w Jasieniu odbył się zorganizowany przez Gminę Jasień i Gminę Spreetal w ramach projektu „Polsko- Niemiecki Tydzień Seniora”.
W projekcie udział wzięło 60 uczestników, z czego połowę stanowili goście zagraniczni z Niemiec.
Wśród polskich uczestników znalazły się osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak i Klubu Seniora znajdujące się w Jasieniu. W składzie delegacji niemieckiej byli seniorzy z Gminy Spreetal.
Projekt odbył się dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
Działania projektowe poprzedziły dwa spotkania robocze, w trakcie których szczegółowo zaplanowano zarówno warsztaty jak i Bal Seniora.
 
Rozpoczęcie nastąpiło w dniu 06.10.2017 r. warsztatami - profesjonalna nauka makijażu z metamorfozą, a po tym sesja zdjęciowa.
W dniu. 09.10.2017 r. odbyły się warsztaty z rękodzieła (biżuteria wykonana z zamka błyskawicznego dla kobiet i mężczyzn).
W dniu 14.10.2017 r. w Jasieniu nastąpiło podsumowanie projektu „Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora. Grupą docelową były osoby starsze - seniorzy z Gminy Jasień oraz Gminy Spreetal.-partnerstwo Gmin.
W tym samym dniu odbył się Bal Seniora, na którym przedstawiono wystawę portretów (wystawy z przeprowadzonych warsztatów), prowadzono pogawędki na temat wspólnych doświadczeń, był poczęstunek i wspólna zabawa i tym samym zakończono „Polsko – Niemiecki Tydzień Seniora. W MGOK w Jasieniu można jeszcze przez kilka dni obejrzeć wystawę portretów.
Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek w podsumowaniu zaznaczył, iż celem projektu było: wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji osób starszych w rejonie transgranicznym.
Tydzień Seniora jest pierwszym projektem od czasu podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gmin Jasień i Gmina Spreetal. Projekt był pomysłem obu gmin. Są już pomysły na następne projekty i działania w różnych kierunkach porozumienia.
Wszystkim uczestnikom projektu złożone zostały życzenia. Rozdane zostały materiały promocyjne w postaci etui na okulary.
W przemówieniu zaznaczone zostało, iż Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
Uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni, że mogli wyjść z domu i spotkać się jak również porozmawiać o miejscowych zwyczajach w gminie partnerskiej.
 
Projekt pn. „Polsko- Niemiecki Tydzień Seniora” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
 
 
W Jasieniu odbywa się „Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
Jest to partnerstwo Gmin: Gmina Jasień z Gminą Spreetal.
Rozpoczęcie nastąpiło w dniu 06.10.2017 r. warsztatami - profesjonalna nauka makijażu z metamorfozą, a po tym sesja zdjęciowa.
W dniu. 09.10.2017 r. odbyły się warsztaty z rękodzieła(biżuteria wykonana z zamka błyskawicznego dla kobiet i mężczyzn). Na zakończenie projektu przewidziany jest bal dla Seniorów, który odbędzie się 14.10.2017 r. wraz z wystawą portretów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora 2017

W dniu 20.09.2017 r. Komitet Sterujący Funduszu Małych Projektów zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora" złożony przez Gminę Jasień. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
- przeprowadzenie warsztatów "Profesjonalny Makijaż";
- przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła;
- przygotowanie wystawy z przeprowadzonych warsztatów;
- przygotowanie balu dla Seniorów.
Grupą docelową projektu są osoby starsze - seniorzy z Gminy Jasień oraz Gminy Spreetal.
Celem projektu jest: wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji osób starszych w rejonie transgranicznym. 
Projekt  jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
 
 
 

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Godziny otwarcia

Szczegółowy opis
 
 

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712