główny obszar treści menu główne

Euroregion

Informacja o projekcie

Realizacja projektu

W dniu 25 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Jasieniu odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas trzecich i dzieci ze szkoły podstawowej z partnerskiej gminyW dniu 25 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Jasieniu odbył się bal karnawałowy dla dzieci z klas trzecich i dzieci ze szkoły podstawowej z partnerskiej gminy Spretal. Bal odbył się w ramach realizowanego przez Gminę Jasień projektu pn. „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych”. W ramach projektu odbyły się warsztaty ze zdobienia masek karnawałowych oraz bal karnawałowy. Dzieci zabawiała grupa animacyjna, były tańce, skakańce, gry i zabawy. Dzieci mogły wykonać sobie zdjęcia w fotobudce, która była ogromną frajdą. Podczas balu dzieci odwiedził Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Burmistrz Gminy Spreetal oraz jasieńska maskotka – Lew Jaś. Na zakończenie balu dzieci otrzymały upominki. Po uśmiechach dzieci było można wywnioskować że są zadowolone zatem bal karnawałowy można uznać za udany. Nie ma przecież nic piękniejszego na świecie, niż uśmiech dziecka. Projekt pn. „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 Spretal. Bal odbył się w ramach realizowanego przez Gminę Jasień projektu pn. „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych”. W ramach projektu odbyły się warsztaty ze zdobienia masek karnawałowych oraz bal karnawałowy. Dzieci zabawiała grupa animacyjna, były tańce, skakańce, gry i zabawy. Dzieci mogły wykonać sobie zdjęcia w fotobudce, która była ogromną frajdą. Podczas balu dzieci odwiedził Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Burmistrz Gminy Spreetal oraz jasieńska maskotka – Lew Jaś. Na zakończenie balu dzieci otrzymały upominki. Po uśmiechach dzieci było można wywnioskować że są zadowolone zatem bal karnawałowy można uznać za udany. Nie ma przecież nic piękniejszego na świecie, niż uśmiech dziecka. Projekt pn. „Polsko-niemiecki bal karnawałowy dla dzieci ze szkół podstawowych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022
Dnia 12 grudnia 2017 roku odbyło się partnerskie Spotkanie Bożonarodzeniowe  Gmin: Jasień i Spreetal seniorów w miejscowości Schwarze Pumpe w ramach projektu pn. „Wzmocnienie niemiecko-polskiego partnerstwa”. W spotkaniu uczestniczyło 30 mieszkańców naszej gminy.
Polscy i niemieccy uczestnicy wymienili się doświadczeniami, był poczęstunek i wspólna zabawa.
Wszyscy seniorzy otrzymali promocyjne upominki.
Na zakończenie Burmistrz gminy Spreetal Manfred Heine złożył życzenia i podziękowania za tak liczne przybycie i udział w projekcie.
Spotkanie Bożonarodzeniowe w Niemczech jest drugim projektem od czasu podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gmin Jasień i Gmina Spreetal. Projekt był pomysłem obu gmin. Są już pomysły na następne projekty i działania w różnych kierunkach porozumienia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Bożonarodzeniowe spotkanie partnerskie w Schwarze Pumpe

 
W dniach  od 06-14.10.2017 r. w Jasieniu odbył się zorganizowany przez Gminę Jasień i Gminę Spreetal w ramach projektu „Polsko- Niemiecki Tydzień Seniora”.
W projekcie udział wzięło 60 uczestników, z czego połowę stanowili goście zagraniczni z Niemiec.
Wśród polskich uczestników znalazły się osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak i Klubu Seniora znajdujące się w Jasieniu. W składzie delegacji niemieckiej byli seniorzy z Gminy Spreetal.
Projekt odbył się dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
Działania projektowe poprzedziły dwa spotkania robocze, w trakcie których szczegółowo zaplanowano zarówno warsztaty jak i Bal Seniora.
 
Rozpoczęcie nastąpiło w dniu 06.10.2017 r. warsztatami - profesjonalna nauka makijażu z metamorfozą, a po tym sesja zdjęciowa.
W dniu. 09.10.2017 r. odbyły się warsztaty z rękodzieła (biżuteria wykonana z zamka błyskawicznego dla kobiet i mężczyzn).
W dniu 14.10.2017 r. w Jasieniu nastąpiło podsumowanie projektu „Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora. Grupą docelową były osoby starsze - seniorzy z Gminy Jasień oraz Gminy Spreetal.-partnerstwo Gmin.
W tym samym dniu odbył się Bal Seniora, na którym przedstawiono wystawę portretów (wystawy z przeprowadzonych warsztatów), prowadzono pogawędki na temat wspólnych doświadczeń, był poczęstunek i wspólna zabawa i tym samym zakończono „Polsko – Niemiecki Tydzień Seniora. W MGOK w Jasieniu można jeszcze przez kilka dni obejrzeć wystawę portretów.
Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek w podsumowaniu zaznaczył, iż celem projektu było: wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji osób starszych w rejonie transgranicznym.
Tydzień Seniora jest pierwszym projektem od czasu podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gmin Jasień i Gmina Spreetal. Projekt był pomysłem obu gmin. Są już pomysły na następne projekty i działania w różnych kierunkach porozumienia.
Wszystkim uczestnikom projektu złożone zostały życzenia. Rozdane zostały materiały promocyjne w postaci etui na okulary.
W przemówieniu zaznaczone zostało, iż Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
Uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni, że mogli wyjść z domu i spotkać się jak również porozmawiać o miejscowych zwyczajach w gminie partnerskiej.
 
Projekt pn. „Polsko- Niemiecki Tydzień Seniora” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
 
 
W dniu 20.09.2017 r. Komitet Sterujący Funduszu Małych Projektów zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora" złożony przez Gminę Jasień. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
- przeprowadzenie warsztatów "Profesjonalny Makijaż";
- przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła;
- przygotowanie wystawy z przeprowadzonych warsztatów;
- przygotowanie balu dla Seniorów.
Grupą docelową projektu są osoby starsze - seniorzy z Gminy Jasień oraz Gminy Spreetal.
Celem projektu jest: wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji osób starszych w rejonie transgranicznym. 
Projekt  jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
 
 
 
W Jasieniu odbywa się „Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
Jest to partnerstwo Gmin: Gmina Jasień z Gminą Spreetal.
Rozpoczęcie nastąpiło w dniu 06.10.2017 r. warsztatami - profesjonalna nauka makijażu z metamorfozą, a po tym sesja zdjęciowa.
W dniu. 09.10.2017 r. odbyły się warsztaty z rękodzieła(biżuteria wykonana z zamka błyskawicznego dla kobiet i mężczyzn). Na zakończenie projektu przewidziany jest bal dla Seniorów, który odbędzie się 14.10.2017 r. wraz z wystawą portretów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora 2017

 
Projekt pn.: "Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora " jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
 
Projekt " Polnisch-Deutsche Seniorenwoche " ist von Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen
Kleinprojektefonds Interreg Polen - Sachsen 2014-2022 und von staatlichen Mittel finanziert. 
 
CEL PROJEKTU:   Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji osób starszych  w rejonie transgranicznym.
PROJEKTZIEL:    Stärkung der Partnerzusammenarbeit im Bereich der Integration älterer Menschen in der Grenzregion.
 
Beneficjent:        Gmina Jasień/ Name des KPF - Begünstigen: Gemeinde Jasień
 
Partner projektu – Gmina Spreeatal/ Projektpartner - Spreeatal Gemeinde
Kwota dofinansowania/ Kofinanzierungsbetrag – 3847,43 euro
Wniosek nr / Projekt-Nr  ERN-PL-17-17.08.23-315
 
 
 
 
W ramach nawiązanej współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Jasień a gminą Spreeatal oboje partnerzy zgodnie stwierdziły, że mają wspólne potrzeby i wspólne plany na rozwój partnerstwa. Pierwszym pomysłem były zajęcia dla Seniorów. W gminie Jasień i gminie Spreetal istnieje  zapotrzebowanie na współprace seniorów ,zajęcia, które będą miały na celu poznanie miejscowych zwyczajów. Obie strony wyraziły chęć napisania wspólnego projektu.
Podczas wspólnych spotkań organizacyjnych partnerzy zaplanowali  projekt    pn: Polsko- Niemiecki Tydzień Seniora.  Pomysł   warsztatów, przyjął się dużym uznaniem. Pragniemy  pokazać inicjatywę spotkań dla grupy Seniorów, którzy po obu stronach granicy potwierdzili chęć udziału. W ramach projektu zaplanowano cykl dwóch jednodniowych(po 5 godz dziennie) warsztatów dla seniorów. Warsztaty odbędą się w 10.2017r. i obejmą:
1. Naukę makijażu z metamorfozą i sesję zdjęciową. Cała grupa bierze udział w warsztatach ale do wystawy zostanie wybranych tylko 10 osób (5 z Polski i 5 z Niemiec) najlepszych metamorfoz(kobiet i mężczyzn). Wśród najlepszych metamorfoz przewidziane są dwa sceniczne dla mężczyzn(np. dziadek Mikołaj) 2. Warsztaty z rękodzieła przewidziano dla całej grupy projektowej (po 20 z Polski i Niemiec). Na zajęciach wykonana zostanie biżuteria z zamka błyskawicznego dla kobiet i mężczyzn. Na zakończenie zaplanowano bal, na którym zaprezentowane zostaną portrety. Termin balu przewiduje się w październiku 2017r.(8 godz). W trakcie balu przewiduje się pogawędki na temat wspólnych doświadczeń, poczęstunek i wspólna zabawa.
 
Jasień, 2017
 
 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712