Euroregion

Projekt "Polsko Niemiecki Tydzień Seniora"

W dniu 20.09.2017 r. Komitet Sterujący Funduszu Małych Projektów zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora" złożony przez Gminę Jasień. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
- przeprowadzenie warsztatów "Profesjonalny Makijaż";
- przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła;
- przygotowanie wystawy z przeprowadzonych warsztatów;
- przygotowanie balu dla Seniorów.
Grupą docelową projektu są osoby starsze - seniorzy z Gminy Jasień oraz Gminy Spreetal.
Celem projektu jest: wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji osób starszych w rejonie transgranicznym. 
Projekt  jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 13.10.2017
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712