Euroregion

Gmina Jasień otrzymała dofinansowanie dla projektu pod nazwą: "Polsko - niemiecki Tydzień Seniora.

 
Projekt pn.: "Polsko-Niemiecki Tydzień Seniora " jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
 
Projekt " Polnisch-Deutsche Seniorenwoche " ist von Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen
Kleinprojektefonds Interreg Polen - Sachsen 2014-2022 und von staatlichen Mittel finanziert. 
 
CEL PROJEKTU:   Wzmocnienie współpracy partnerskiej w zakresie integracji osób starszych  w rejonie transgranicznym.
PROJEKTZIEL:    Stärkung der Partnerzusammenarbeit im Bereich der Integration älterer Menschen in der Grenzregion.
 
Beneficjent:        Gmina Jasień/ Name des KPF - Begünstigen: Gemeinde Jasień
 
Partner projektu – Gmina Spreeatal/ Projektpartner - Spreeatal Gemeinde
Kwota dofinansowania/ Kofinanzierungsbetrag – 3847,43 euro
Wniosek nr / Projekt-Nr  ERN-PL-17-17.08.23-315
 
 
 
 
W ramach nawiązanej współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Jasień a gminą Spreeatal oboje partnerzy zgodnie stwierdziły, że mają wspólne potrzeby i wspólne plany na rozwój partnerstwa. Pierwszym pomysłem były zajęcia dla Seniorów. W gminie Jasień i gminie Spreetal istnieje  zapotrzebowanie na współprace seniorów ,zajęcia, które będą miały na celu poznanie miejscowych zwyczajów. Obie strony wyraziły chęć napisania wspólnego projektu.
Podczas wspólnych spotkań organizacyjnych partnerzy zaplanowali  projekt    pn: Polsko- Niemiecki Tydzień Seniora.  Pomysł   warsztatów, przyjął się dużym uznaniem. Pragniemy  pokazać inicjatywę spotkań dla grupy Seniorów, którzy po obu stronach granicy potwierdzili chęć udziału. W ramach projektu zaplanowano cykl dwóch jednodniowych(po 5 godz dziennie) warsztatów dla seniorów. Warsztaty odbędą się w 10.2017r. i obejmą:
1. Naukę makijażu z metamorfozą i sesję zdjęciową. Cała grupa bierze udział w warsztatach ale do wystawy zostanie wybranych tylko 10 osób (5 z Polski i 5 z Niemiec) najlepszych metamorfoz(kobiet i mężczyzn). Wśród najlepszych metamorfoz przewidziane są dwa sceniczne dla mężczyzn(np. dziadek Mikołaj) 2. Warsztaty z rękodzieła przewidziano dla całej grupy projektowej (po 20 z Polski i Niemiec). Na zajęciach wykonana zostanie biżuteria z zamka błyskawicznego dla kobiet i mężczyzn. Na zakończenie zaplanowano bal, na którym zaprezentowane zostaną portrety. Termin balu przewiduje się w październiku 2017r.(8 godz). W trakcie balu przewiduje się pogawędki na temat wspólnych doświadczeń, poczęstunek i wspólna zabawa.
 
Jasień, 2017
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 28.09.2017
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712