Rewitalizacja

Raport z procesu partycypacji społecznej dotyczącego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016 - 2020

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Data utworzenia: 30.12.2016
  • Autor:Zastępca Burmistrza
  • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712