główny obszar treści menu główne

Rewitalizacja

Warsztaty

 
 
 
 
Warsztaty rewitalizacyjne Wicina, 7 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:
  • potrzeb społeczności lokalnej
  • deficytów obszaru;
Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna- warsztaty w Wicinie (07.11.2016)

 
 
 
Warsztaty rewitalizacyjne Jabłoniec, 8 listopada 2016 r.
Podczas rozmów z mieszkańcami odbywających się w trakcie warsztatu, wskazano na potrzeby społeczności lokalnej, a także deficyty, które istnieją w Jabłońcu. Mieszkańcy precyzyjnie wypowiadali się na temat projektów, które powinny zostać zrealizowane podczas procesu rewitalizacji. Podkreślali, iż odnowa ich miejscowości jest niezbędna do zwiększenia standardu życia. Uczestnicy warsztatu wskazywali, iż proces odnowy powinien być prowadzony przede wszystkim w obszarze społecznym oraz technicznym.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna- warsztaty w Jabłońcu (08.11.2016)

 
 
 
Warsztaty rewitalizacyjne Jasień, 15 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:
  • potrzeb społeczności lokalnej
  • deficytów obszaru;
  • uszczegółowienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  • konkretnych projektów, które powinny zostać zrealizowane na terenie objętym rewitalizacją.
Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna - warsztaty w MGOK w Jasieniu (15.11.2016r.))

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 04.11.2016
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712