główny obszar treści menu główne

Rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jasień do roku 2022

W dniu 30 października 2020 r. został powołany zespół zadaniowy do opracowania aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień do roku 2022".
W skład zespołu Burmistrz Jasienia powołał kierownika zespołu, z-ce kierownika, koordynatora oraz członków zespołu (tj. kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Jasieniu, Dyrektorzy Szkół, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu).
Zadaniem członków zespołu jest w szczególności:
1) koordynacja działań włączających lokalną społeczność w konsultacje społeczne dotyczące wdrażania, monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji,
2) informowanie oraz współdecydowanie w zakresie wdrażania, aktualizacji, monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji,
3) promocja działań rewitalizacyjnych oraz Programu Rewitalizacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 29.03.2021
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712