główny obszar treści menu główne

Telefony

 
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
 
Parter
  1. Kasa
68-457 88 69
  2. Biuro Podawcze 68-457 88 96
 I Piętro
   1. Sekretariat Burmistrza            p.105
68-457 88 72
   2. Fax
68-457 88 73
   3. Sekretarz, Z-ca Burmistrza         p.108
68-457 88 78
   4. Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska                           i Pozyskiwania   Funduszy                           p.109  68-457 88 79
   6. Rada Miejska, Działalność Gospodarcza       p.103
68-457 88 75
   7. Kierownik USC Urząd Stanu Cywilnego       p.102
68 457 88 76
   8. USC
       Stanowisko d.s. Ewidencji Ludnosci, dowody osobiste
       Stanowisko d.s. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej  p.101
 68 457 88 77
   9. Utrzymanie Porządku i Czystości,
       Zamówienia Publiczne i Ochrona Środowiska                         p.110
 68 457 88 70
II Piętro
    1. Kadry i płace p.201  68 457 88 80
    2. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
      i Budownictwa p.213
 68 457 88 95
    3. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
      Stanowisko d.s. Planowania Przestrzennego p.212
 68 457 88 92
    4. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
      Stanowisko d.s. Rolnictwa p.211
 68 457 88 74
    5. Referat Spraw Socjalnych - stypendia, p.217
68 457 88 88
    6. Infrastruktura techniczna p.202
68 457 88 87
    7. Naliczanie podatków p.203
68 457 88 86
    8. Księgowość podatkowa p.204
68 457 88 85
    9. Skarbnik Gminy p.205
68 457 88 84
  10. Księgowość oświatowa p.206
68 457 88 60
  11. Księgowość budżetowa p.207
68 457 88 82
  12. Egzekucja czynszów komunalnych i VAT p.210A
68 457 88 83
  13. Ewidencja czynszów komunalnych p.210B   68 457 88 81
  14. Informatyk p.209 68 457 88 90
III Piętro
  1. Świadczenia rodzinne p.301
68-457 88 97
  2. Kierownik Referatu Spraw Socjalnych. p.302
      Organizacje pozarządowe. 500+
68-457 88 98
  3. Referat Spraw Socjalnych - stypendia, GKRPA p.303
68-457 88 99
  4. Referat Oświaty Kultury i Sportu - Kierownik
68-324 86 41
  4. Referat Oświaty Kultury i Sportu.
68-324 86 42
  4. Referat Oświaty Kultury i Sportu - Kadry i płace pracowników oświaty. 68-324 86 43
  5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - (centrala)
68-371 06 67
IV Piętro
  1. Izba pamięci  
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712