Informacje

25.02.2016

Stypendia dla studentów

Poniżej poprawne łącze do informacji o placówkach,
które podpisały umowę z NFZ na 2015r.:
25.02.2016

MPI w Jasieniu

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. od 11.30-13.00 na bezpłatne konsultacje w Jasieniu. Konsultacje dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój czy informacji na temat bezpłatnych szkoleń. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Konsultacje odbędą się 22 grudnia 2014 r. w godz. od 11.30-13.00 2014 r. w Urzędzie Miejskim, ul. XX Lecia 20, Jasień. Serdecznie zapraszamy! Konsultacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...
1. Utrata dowodu osobistego powinna niezwłocznie zostać zgłoszona w dowolnym organie gminy. 2. W przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, zgłosić w urzędzie konsularnym. 3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić w dowolnym banku. Dokument zgłoszony jako utracony zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Zgłoszenie w banku, będzie skutkować tym, że uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać...
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712