Informacje

U W A G A ! Informujemy, iż brak pądu w Twojej miejscowości można zgłaszać pod bezpłatnym numerem telefonu 991 (infolinia Enea). Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zgodnie z umową czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia. ****** Awarie oświetlenia ulicznego można również zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Jasieniu, pod nr tel. 68-457-88-91.
25.02.2016

Nie daj się zrobić w słupa

W celu eliminowania procederu wyłudzenia podatku VAT Kontrola Skarbowa prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną pod hasłem „Nie daj się zrobić w słupa”. Wyłudzenia VAT-u następują obecnie głównie poprzez tzw. karuzele podatkowe, czyli sieć kilku, kilkunastu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych. Obrót towarem następuje najczęściej tylko w dokumentach. Słup występujący w haśle propagującym akcję to potoczne określenie osoby, która firmuje swoim nazwiskiem działania organizowane w celu ukrycia faktycznego inspiratora czy uczestnika oszustwa. Prowadzona akcja ma w dużej mierze uświadamiać, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur oraz ostrzegać ludzi przed uwikłaniem się w przestępstwa podatkowe.
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"
zaprasza na spotkania otwarte dla mieszkańców obszaru LGD
Dokument PDF.
25.02.2016

Pomoc dla ofiar przestępstw

Wykaz i oferta podmiotów udzielających pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem
25.02.2016

Stypendia dla studentów

Poniżej poprawne łącze do informacji o placówkach,
które podpisały umowę z NFZ na 2015r.:
25.02.2016

MPI w Jasieniu

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. od 11.30-13.00 na bezpłatne konsultacje w Jasieniu. Konsultacje dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój czy informacji na temat bezpłatnych szkoleń. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Konsultacje odbędą się 22 grudnia 2014 r. w godz. od 11.30-13.00 2014 r. w Urzędzie Miejskim, ul. XX Lecia 20, Jasień. Serdecznie zapraszamy! Konsultacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...
1. Utrata dowodu osobistego powinna niezwłocznie zostać zgłoszona w dowolnym organie gminy. 2. W przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, zgłosić w urzędzie konsularnym. 3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić w dowolnym banku. Dokument zgłoszony jako utracony zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Zgłoszenie w banku, będzie skutkować tym, że uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać...
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712