Informacje

Odbiór odpadów: Od dnia 1 stycznia 2016 roku odbiór odpadów prowadzony będzie przez Firmę Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczu, zgodnie z dostarczonym przez Firmę harmonogramem (Firma dostarczać będzie harmonogramy do każdej nieruchomości, na początku stycznia 2016 r.). Pojemniki do gromadzenia odpadów: Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasień, do obowiązków właściciela należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Pojemniki mogą być wykupione na własność lub wydzierżawione. (Pojemniki w dalszym ciągu można dzierżawić od Firmy PGKiM Lubsko (podpisane w 2014 r. umowy na dzierżawę nadal obowiązują). Opłaty: Opłaty za odbiór odpadów nie uległy zmianie i...
Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania-Grupa Łużycka " zaprasza do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju !!! W związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do zapoznania się z projektem w/w dokumentu i do zgłaszania uwag. Uwagi prosimy składać na załączonym formularzu w terminie do 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) do godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia, ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko lub drogą elektroniczną na adres: biuro~@~grupaluzycka~.~pl . Zmiany zgłoszone po upływie terminu i nie na wymaganym formularzu nie będą rozpatrywane. Prezes Stowarzyszenia Helena Miklaszewska Strategia Rozwoju Lokalnego...
U W A G A ! Informujemy, iż brak pądu w Twojej miejscowości można zgłaszać pod bezpłatnym numerem telefonu 991 (infolinia Enea). Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zgodnie z umową czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia. ****** Awarie oświetlenia ulicznego można również zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Jasieniu, pod nr tel. 68-457-88-91.
25.02.2016

Nie daj się zrobić w słupa

W celu eliminowania procederu wyłudzenia podatku VAT Kontrola Skarbowa prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną pod hasłem „Nie daj się zrobić w słupa”. Wyłudzenia VAT-u następują obecnie głównie poprzez tzw. karuzele podatkowe, czyli sieć kilku, kilkunastu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych. Obrót towarem następuje najczęściej tylko w dokumentach. Słup występujący w haśle propagującym akcję to potoczne określenie osoby, która firmuje swoim nazwiskiem działania organizowane w celu ukrycia faktycznego inspiratora czy uczestnika oszustwa. Prowadzona akcja ma w dużej mierze uświadamiać, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur oraz ostrzegać ludzi przed uwikłaniem się w przestępstwa podatkowe.
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka"
zaprasza na spotkania otwarte dla mieszkańców obszaru LGD
Dokument PDF.
25.02.2016

Pomoc dla ofiar przestępstw

Wykaz i oferta podmiotów udzielających pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem
25.02.2016

Stypendia dla studentów

Poniżej poprawne łącze do informacji o placówkach,
które podpisały umowę z NFZ na 2015r.:
25.02.2016

MPI w Jasieniu

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. od 11.30-13.00 na bezpłatne konsultacje w Jasieniu. Konsultacje dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą do spraw Funduszy Europejskich z zakresu środków m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój czy informacji na temat bezpłatnych szkoleń. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Konsultacje odbędą się 22 grudnia 2014 r. w godz. od 11.30-13.00 2014 r. w Urzędzie Miejskim, ul. XX Lecia 20, Jasień. Serdecznie zapraszamy! Konsultacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...
  • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712