Informacje

W związku z trwającym od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2019 roku naborem wniosków w ramach kampanii o przyznanie płatności na rok 2019 informuję, iż warunkiem niezbędnym dla otrzymania dopłat w roku 2019 jest złożenie wniosku w formie elektronicznej poprzez aplikację internetową eWniosekPlus
Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników naszego powiatu, którzy nie posiadają dostępu do komputera z Internetem, Biuro Powiatowe ARiMR w Lubsku , w swojej siedzibie przy ul. Wrocławska 3b przygotowało i oddaje do dyspozycji stanowiska komputerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem, pozwalające na złożenie wniosku w w/w formie (tzw. pomoc techniczna).
Jednocześnie pragnę poinformować, iż widząc potrzebę wsparcia rolników w procesie składania elektronicznej deklaracji Biuro Powiatowe przygotowało program wsparcia merytorycznego. W ramach w/w programu wsparcia zapraszam Wnioskodawców  w godz. 730 – 1500 do Biura Powiatowego ARiMR w  Lubsku, przy ul. Wrocławska 3b w celu skorzystania z pomocy technicznej (komputer z dostępem do sieci Internet) oraz merytorycznej pracowników Biura Powiatowego ARiMR, mającej na celu poprawne złożenie wniosku.
Wnioskodawców z terenu Gminy Jasień szczególnie zapraszam w dniach 29 -30. 04.2019 r     ( poniedziałek i wtorek).
 
Jednocześnie pragnę zachęcić również do skorzystania z pomocy doradców z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku w wypełnieniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.
 
Krzysztof Czerniawski
 
Kierownik Biura Powiatowego
 
w Żarach z/s w Lubsku
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o rezultatach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w prezentacji.
 
Barbara Ciebla
Główny specjalista ds. administracyjno - aktywizujących

Załączniki


W związku z trwającymi pracami kanalizacyjnymi na terenie miasta Jasienia informujemy, iż targowisko miejskie od dnia 05.11.2018 będzie nieczynne do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz
/-/Andrzej Kamyszek
24.10.2018

Dzień Seniora 2018

ZUS dla seniorów
Już po raz kolejny – dla seniorów i z seniorami – organizowany jest w całej Polsce Dzień Seniora. Akcję przygotowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna edycja odbędzie się 26 października pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”.
Akcja ma na celu aktywizację seniorów i popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród osób starszych.
Podczas „Dnia Seniora” zainteresowani uzyskają informacje z zakresu m.in. świadczeń z ubezpieczeń społecznych a dzięki przygotowanym wydarzeniom – spędzą aktywnie czas.
Jak co roku wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane są w całym kraju. Seniorzy mogą korzystać także z porad udzielanych przez ekspertów:
·         Narodowego Funduszu Zdrowia
·         Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
·         Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
·         Policji
·         specjalistów z urzędów miast i gmin.
Dodatkowo odbędą się też wykłady i prelekcje. Organizatorzy zapewniają także atrakcje aktywizujące seniorów.  oraz inne atrakcje aktywizujące seniorów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer magazynu „ZUS dla Seniora”, który zawiera ważne  informacje dla osób starszych.
Współorganizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oficjalni partnerzy: Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Partner medialny: Głos Seniora
 
Więcej informacji na stronie internetowej www.zus.pl/senior
 
 
26.09.2018

KOMUNIKAT

Informuję, że w dniu 26.09.2018 kładka im. Kazimierza Górniaka nad rzeką Lubszą łącząca ul. Tenisową z Żarską zostaje zamknięta na czas remontu.
Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.
 
 
Burmistrz Jasienia
26.09.2018

KOMUNIKAT

Informuję, że w dniach 27.09.2018 – 28.09.2018 (czwartek - piątek) kładka dla pieszych nad rzeką Lubszą w ciągu pieszym prowadzącym z ulicy Tenisowej na Parkową będzie zamknięta z powodu remontu.
Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.
 
Burmistrz Jasienia
Burmistrz Miasta Jasień ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jasień. 

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, biurze podawczym (parter) oraz w pok. nr 302-303 III piętro.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł /osobę w rodzinie miesięcznie; Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku.

Zwrot kosztów do wysokości przyznanego stypendium nastąpi na podstawie faktur przedłożonych przez świadczeniobiorcę, zgodnie z wybranymi formami zawartymi we wniosku.          
  • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712