główny obszar treści menu główne

Informacje

Informacja o sposobie zgłaszania awarii energii elektrycznej

U W A G A !
Informujemy, iż brak pądu w Twojej miejscowości
można zgłaszać pod bezpłatnym numerem telefonu 991 (infolinia Enea).
Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
Zgodnie z umową czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć
14 dni od dnia zgłoszenia.

******
Awarie oświetlenia ulicznego można również zgłaszać do
Urzędu Miejskiego w Jasieniu, pod nr tel. 68-457-88-91.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 25.02.2016
  • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Godziny otwarcia

Szczegółowy opis
 
 

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712