Informacje

Dzień Seniora 2018

ZUS dla seniorów
Już po raz kolejny – dla seniorów i z seniorami – organizowany jest w całej Polsce Dzień Seniora. Akcję przygotowuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tegoroczna edycja odbędzie się 26 października pod hasłem „Aktywnie i bezpiecznie”.
Akcja ma na celu aktywizację seniorów i popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród osób starszych.
Podczas „Dnia Seniora” zainteresowani uzyskają informacje z zakresu m.in. świadczeń z ubezpieczeń społecznych a dzięki przygotowanym wydarzeniom – spędzą aktywnie czas.
Jak co roku wydarzenia w ramach „Dnia Seniora” organizowane są w całym kraju. Seniorzy mogą korzystać także z porad udzielanych przez ekspertów:
·         Narodowego Funduszu Zdrowia
·         Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
·         Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
·         Policji
·         specjalistów z urzędów miast i gmin.
Dodatkowo odbędą się też wykłady i prelekcje. Organizatorzy zapewniają także atrakcje aktywizujące seniorów.  oraz inne atrakcje aktywizujące seniorów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer magazynu „ZUS dla Seniora”, który zawiera ważne  informacje dla osób starszych.
Współorganizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oficjalni partnerzy: Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Partner medialny: Głos Seniora
 
Więcej informacji na stronie internetowej www.zus.pl/senior
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 24.10.2018
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712