główny obszar treści menu główne

Ochrona środowiska

W okolicy Związku Wędkarskiego przy „Gliniance” na gruntach Lasów Państwowych nieznany sprawca wyrzucił opony.
W okolicy Dworca Kolejowego na terenach należących do Państwowych Kolei Państwowych wyrzucono śmieci z domowego gospodarstwa, butelki z płynem i elementy karoserii aut.
Wyrzucanie śmieci do lasu to wielki obciach. A ludzie wciąż to robią!
Często alarmujecie nas o śmieciach. Świetnie, że na to reagujecie i nie zostajecie obojętni. Gorzej, że śmiecenie wciąż dla wielu nie jest powodem do wstydu. A powinno.
Wciąż nie jest nam wstyd zostawiać po sobie bałaganu. A potem muszą sprzątać go inni. To nie tylko kosztuje, ale i wymaga sporego wysiłku!
Zwykle kierowcy specjalnie przywożą odpady i porzucają je w lesie bądź na gruntach mniej uczęszczanych. A przecież skoro pokonali specjalnie autem kilometry, by odpady porzucić, to co to za problem dowiedzieć się, czy śmieci nie można przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
Przypominamy o regulaminie PSZOK przy ul. Żytniej w Jasieniu:
Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 
Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
 
Odpady dostarczone do PSZOK przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmuje się nieodpłatnie.
 
Osoba przekazująca odpady zobowiązana jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady (prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady). Ponadto osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do okazania dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za poprzedni miesiąc).
 
PSZOK przyjmuje odpady pochodzące tylko z gospodarstwa domowego i tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jasień.
 
Pracownicy PSZOK-u nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują tylko miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić.
 
Do PSZOK można dostarczyć:
- odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstwa domowego,
- chemikalia pochodzące z gospodarstwa domowego,
- odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- zużyte baterie i akumulatory (nie wliczając akumulatorów przemysłowych),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się części samochodowych),
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady budowlane pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót), z podziałem na: gruz ceglany i dachówki, gruz budowlany (tynki, płytki, beton), styropian, wełna mineralna, papa, płyty regipsowe,
- bio
- tekstylia i odzież.
 
Nie zaśmiecaj! Nie rób obciachu!