Gospodarka odpadami

11.03.2016

Gospodarka odpadami w 2016 r.

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Jasień w roku 2016:
 
Tonsmeier Zachód Spółka z o.o
z siedzibą w Kiełczu,
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
 
Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów przejmowane są przez:
 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
z siedzibą w Marszowie 50A,
68-200 Żary
 
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
 
PSZOK na terenie Gminy Jasień prowadzi Firma Tonsmeier Zachód Spółka z o.o.
z siedzibą w Kiełczu,
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
Jasień - zbiórka organizowana jest dwa razy w miesiącu, na terenie byłej oczyszczalni ścieków,
ul. Żytnia, w godzinach 8:00 – 18:00.
Sołectwa Gminy Jasień – mobilny PSZOK organizowany jest na zasadzie zbiórek objazdowych, jeden raz na dwa miesiące.
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oddać można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
PSZOK na terenie Gminy Jasień prowadzi Firma Tonsmeier Zachód Spółka z o.o.
z siedzibą w Kiełczu,
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
Jasień - zbiórka organizowana jest dwa razy w miesiącu, na terenie byłej oczyszczalni ścieków,
ul. Żytnia, w godzinach 8:00 – 18:00.

Sołectwa Gminy Jasień – mobilny PSZOK organizowany jest na zasadzie zbiórek objazdowych, jeden raz na dwa miesiące.
 
04.03.2016

Odbiór odpadów komunalnych

la ulic: Agrestowa, Akacjowa, Błotna, Boczna, Brukowa, Brzozowa, Cicha, Cmentarna, XX Lecia, Energetyczna, Graniczna, Jasna, Jana Pawła II, Konopnickiej, Kościelna, Kwiatowa, Geodetów Letnia, Łąkowa, Lubska, Mała, Mickiewicza, Modra, Obrońców, Piątkowskiego, Piwna, Plac Armii Krajowej, Plac Wolności, Podmokła, I Armii, Przemysłowa, Rogali, Rolnicza, Spokojna, Tarnopolska, Tokarska, Wąska, Witosa, Zielna, Żwirowa
oraz Sołectw: Bieszków, Guzów, Jasionna, Mirkowice, Roztoki, Świbna, Wicina, Zabłocie.
 
Informujemy, że w związku z dniem wolnym przypadającym na 11.11.2015 r. (środa) nastąpi przesunięcie w terminach odbioru odpadów.
  • Odbiór odpadów biodegradowalnych odbędzie się w dniu 13.11.2015 r. (piątek).
  • Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbędzie się w dniu 14.11.2015 r. (sobota).
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy
w kasie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w godzinach od 7:30 do 13:00
lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jasieniu
( numer rachunku bankowego: 30 1020 5402 0000 0202 0293 0568 )

Załączniki

PSZOK Jasień - 6II, 6III, 17IV, 15V, 19VI, 17VII, 25VII, 21VIII, 18IX, 16X, 20XI, 11XII
 
PSZOK Sołectwa - 28II, 18IV, 20VI, 22VIII, 17X, 12XII
04.03.2016

Gospodarka odpadami w 2015r.

Załączniki

04.03.2016

Odbiór odpadów w 2015 roku

Odbiór odpadów:
Od dnia 1 stycznia 2015 roku odbiór odpadów prowadzony będzie przez Firmę Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczu, zgodnie z dostarczonym przez Firmę harmonogramem (Firma dostarczać będzie harmonogramy do każdej nieruchomości, na początku stycznia 2015 r.).
 
Pojemniki do gromadzenia odpadów:
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasień, do obowiązków właściciela należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Pojemniki mogą być wykupione na własność lub wydzierżawione.
(Pojemniki w dalszym ciągu można dzierżawić od Firmy PGKiM Lubsko (podpisane w 2014 r. umowy na dzierżawę nadal obowiązują).
 
Opłaty:
Opłaty za odbiór odpadów nie uległy zmianie i wynoszą:
15 zł/osobę/miesiąc w przypadku odpadów zmieszanych
10 zł/osobę/miesiąc w przypadku odpadów segregowanych.
 Opłaty za odbiór odpadów należy uiszczać do 15. dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, u wyznaczonych inkasentów (dla sołectw) lub na rachunek bankowy 30 1020 5402 0000 0202 0293 0568.

Deklaracje:
Przy zmianie liczby osób w gospodarstwie domowym (np. przy wyjeździe domownika na studia czy do pracy, narodzinach dziecka) w ciągu 14 dni od zaistniałej zmiany należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożyć w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712