główny obszar treści menu główne

Ochrona środowiska

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*.

PRZYPOMINAMY, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy w terminie
do 30 czerwca 2022 r.
Zarządca wspólnoty mieszkaniowej powinien zebrać informacje o wszystkich źródłach ciepła w danej nieruchomości i złożyć jedną deklarację.
Przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na właścicielach prowadzących w danej nieruchomości działalność gospodarczą a także:
- budynki/ lokale biurowe
- piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale gastronomiczne
- budynki/lokale handlowo- usługowe
- budynki łączności, dworców i terminali
- budynki garaży
- budynki kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni
- budynki/lokale przemysłowe
- zbiorniki, silosy i budynki/lokale magazynowe
- ogólnodostępny obiekt kulturalny
- budynki/lokale muzeów i bibliotek
- budynki/lokale szkół i instytucji badawczych
- budynki/lokale szpitali i zakładów opieki medycznej
- budynki/lokale kultury fizycznej
- szklarnie, tunele foliowe
- budynki gospodarstw rolnych
- budynki/lokale przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską
- pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione
Terminy:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Druki deklaracji dostępne są w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jasieniu pok. 110 oraz na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE
BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE
--

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 09.06.2022
  • Autor:M. Opałka
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712