Gospodarka odpadami

Dlaczego rosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi i opłaty pobierane od mieszkańców

http://www.zgwrp.pl/attachments/article/1658/grafiki%20odpady_3.jpg
Źródło: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (http://www.zgwrp.pl/attachments/article/1658/grafiki%20odpady_3.jpg)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 13.02.2020
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712