Gospodarka odpadami

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- odpady segregowane 13 zł/osobę/miesiąc
- odpady zmieszane 22 zł/osobę/miesiąc

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 18.03.2019
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712