Gospodarka odpadami

Test wiedzy na temat gospodarki odpadami - Myślę EKOlogicznie - EKO Wiedza

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jasień do sprawdzenia swojej wiedzy na temat gospodarki odpadami. Dla najlepszych przewidziane nagrody rzeczowe (dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze). 
Link do testu:
Powodzenia!!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 25.10.2018
  • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712