Aktualności

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JASIEŃ
17 lutego 2020 r. rozpocznie się  rekrutacja dzieci  do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych w naszej gminie na rok szkolny 2020/2021.
Poniżej przedstawiamy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniach :
1. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów.
2. Uchwała w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Jasień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
3. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Jasień dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium. 
 
Więcej informacji na temat rekrutacji można będzie uzyskać w szkołach:
1. ZSP Szkoła Podstawowa w Jasieniu tel. 68 371 09 30 www.spjasien.edupage.org
2. Szkoła Podstawowa w Wicinie  tel. 68 371 01 14  www.spwicina.edupage.org
3. Przedszkole Samorządowe w Jasieniu tel. 68 371 05 47 www.przedszkolewjasieniu.edupage.org
 
 
 
 
Informujemy, iż do dnia 30 marca 2020 r. można składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie przyznawania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/2/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 13 stycznia 2020 r.) dostępnym na stronie: http://bip.jasien.com.pl/180/Utylizacja_azbestu/

Załączniki

07.01.2020

Orszak Trzech Króli 2020r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Orszak Trzech Króli 2020

Uprzejmie informujemy, że dnia 24.12.2019 roku
Urząd Miejski w Jasieniu
oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
będą nieczynne.
29.11.2019

Szkolenie LGD-Grupa Łużycka

Na zaproszenie Burmistrza Jasienia Andrzeja Kamyszka w dniu 06.11.2019 r. Gminę Jasień odwiedziła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Celem spotkania były rozmowy na temat rozwoju turystycznego Gminy Jasień. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – Marek Kamiński, dyrektor Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza z siedzibą w Świdnicy – Arkadiusz Michalak, Prezes Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie – Alina Jaszewska, Z-ca Prezesa Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie – Małgorzata Flinta oraz Z-ca Burmistrza Jasienia – Katarzyna Łuczyńska. Na spotkaniu rozmawiano o możliwościach i dużym potencjale Gminy Jasień w kierunku rozwoju turystyki. Omawiano temat zagospodarowania i możliwości sfinansowania Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie, który został utworzony przez Gminę Jasień w 2013 roku. Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie jest jedną z form ochrony zabytków mająca na celu ochronę krajobrazu kulturowego i został ujęty w Programie Rozwoju Lubuskiej Turystyki i Kontraktu Terytorialnego Województwa Lubuskiego. Podczas wizyty Burmistrz Jasienia zaprezentował zaproszonym gościom Izbę Pamięci znajdującą się na IV pietrze Urzędu Miejskiego w Jasieniu. Następnie Prezes Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie – Alina Jaszewska przedstawiła przygotowaną prezentację dotyczącą rozwoju Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie. Podczas prezentacji rozmawiano o potencjalnym źródle finansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak Pani Marszałek podkreśliła aby projekt uzyskał dofinansowanie w tym obszarze musi mieć aspekt społeczny. To jest warunek realizacji zadania. Po prezentacji odbyło się zwiedzanie Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie oraz Centrum Archeologicznego w Wicinie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Wizyta Marszałek

 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” kończy realizację projektu „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ” współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. W ramach projektu powstały dwa produkty o naszym regionie – gra memo (pamięć) oraz bajka-kolorowanka.
W związku z powyższym ogłaszamy KONKURS!!!
5 pierwszych osób, które prześlą na adres e-mailowy e-mail poprawne odpowiedzi na wszystkie 3 pytania, otrzyma od nas NAGRODĘ – NIESPODZIANKĘ :)
Pytania:
  1. Co oznacza skrót LGD?
  2. Co oznacza skrót LOW?
  3. Gdzie na obszarze „LGD – Grupa Łużycka” znajduje się oznaczenie „15 południka”?
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712