główny obszar treści menu główne

Aktualności

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, iż nabory wniosków w zakresie:
  •  Przedsięwzięcie 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 94 940,00 zł;
  •  Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 480 000,00 zł;
  •  Przedsięwzięcie 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy – 75 000,00 zł;
  •  Przedsięwzięcie 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków – 250 000,00 zł
planowane są na wrzesień 2017 roku. O terminach i szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Warunki i zasady udzielania pomocy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Zostały również zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, umów oraz wniosków o płatność dostępne są w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW.
Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 51.

Załączniki

21.06.2017

Paczkomat w Jasieniu

W dniu 13 czerwca 2017r. PACZKOMAT został umieszczony przy Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
Zgodnie z podaną informacją od firmy ok. 2-3 tyg. musimy poczekać na instalacje oprogramowania i rozruch.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Paczkomat

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Złożenie kwiatów na cmentarzu przez delegację z Niemiec i władze miejskie.

13.06.2017

Dni Jasienia 2017 Fotoreportaż

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dni Jasienia 2017

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dzień Dziecka 2017r.

Załączniki

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Piknik na stacji kolejowej w Jasieniu

  • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Godziny otwarcia

Szczegółowy opis
 
 

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712