Aktualności

25.07.2018

Uwaga upały

W najbliższych dniach czekają nas upały!!!!
 
Jak je przetrwać?
 • ogranicz przebywanie w pełnym słońcu
 • pij dużo niegazowanej wody
 • jeśli nie musisz nie wychodź z domu
 • noś nakrycie głowy
 • stosuj kremy z filtrem UV
 • unikaj wysiłku fizycznego
 • nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie
 • nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm
 • w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna
 • noś lekką i przewiewną odzież
 
Jeśli zauważysz objawy przegrzania organizmu:
PRZYŚPIESZONY ODDECH, TEMPERATURA, NUDNOŚCI, ZAWROTY GŁOWY, DRESZCZE
ZADZWOŃ: 112 LUB 999
25.07.2018

Indiańskie wakacje w Guzowie.

Załączniki

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła zmienione formularze umów o przyznanie pomocy w zakresie: Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 7z) Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (wersja 4 z). Zmienione dokumenty dostępne są na stronie www.grupaluzycka.pl . Osobom / podmiotom, które składały wnioski do „LGD – Grupa Łużycka” przypominamy o doradztwie świadczonym przez biuro. Doradztwo świadczone jest w zakresie: dokonywania uzupełnień / wyjaśnień do wniosków o przyznanie pomocy przygotowywania wniosków o...
19 czerwca 2018 r. Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut. Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny. Zdążysz w trakcie drzemki Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków. WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być...
18.06.2018

Dobry start.

Od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.
Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego  przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).
Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia Dobry start przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Miejskim w Jasieniu (tj. w świadczeniach rodzinnych oraz 500+), ul. XX – lecia 20.
Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa doświadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.
Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.
Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
Wszelkich informacji udzielają  pracownicy  Referatu Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Jasieniu pod nr tel.: 68 457 88 97, 68 457 88 98, 68 457 88 99  – zapraszamy do kontaktu.
05.06.2018

Dni Jasienia - Regulamin

Załączniki

Informujemy, że 20 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach: 1/2018/IRiK w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej; 2/2018/P w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej; 3/2018/R w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej; 4/2018/IT w zakresie Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej; 5/2018/Z w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków. Na stronie www.grupaluzycka.pl dostępne są: Protokół z...
 
1/ 09.05.2018  Mirkowice  17.00                Budziechów   18.30
2/ 15.05.2018  Świbna         -„-                    Bieszków          -„-
3/ 16.05.2018  Guzów         -„-                     Zabłocie            -„-
4/  17.05.2018  Roztoki       -„-                     Wicina              -„-
5/  21.05.2018 Jabłoniec    -„-                      Golin                -„-
6/  22.05.2018 Zieleniec    -„-                       Lisia Góra        -„-
7/  23.05.2018 Bronice      -„-                        _______
8/  24.05.2018 Jurzyn        -„-                        Jasionna          -„-
9/  25.05.2018 Jaryszów    -„-                       Lipsk Żarski     -„-
 
 
Godz.17.00 – pierwszy termin zebrania
Godz.17.15 – drugi termin zebrania
Godz.18.30 – pierwszy termin zebrania
Godz.18.45 – drugi termin zebrania
 
 • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712