Aktualności

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Piknik rewitalizacyjny Górki Flothera

Dnia 17 listopada 2016r. w Jasieniu odbyła się uroczystość Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego. W uroczystości wzięły udział pary, które obchodziły srebrne, złote, brylantowe i diamentowe gody. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Gminy Jasień- Burmistrz Jasienia Pan Andrzej Kamyszek, Wice-Burmistrz Jasienia Pani Katarzyna Łuczyńska oraz Wice- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jasieniu Pani Danuta Rudnikowicz.
Jubilatom, obchodzącym 50- tą rocznicę ślubu wręczono Medale  Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dla zacnych Jubilatów wystąpiła młodzież ze szkół jasieńskich, których opiekunem jest Pan Mirosław Zych.
Życzenia i gratulacje dla Jubilatów złożył Burmistrz Jasienia Pan Andrzej Kamyszek. Burmistrz zaznaczył, że: „Jubileusz Małżeński zawsze uświadamia, że dwoje kochających, wspierających i szanujących się ludzi, których połączyło płomienne i gorące uczucie wytrwało w swojej miłości, jaką pielęgnowali i o jaką się troszczyli”.
Burmistrz podziękował również za przybycie rodzinom i przyjaciołom Jubilatów, podkreślając, że jest to niebywale ważne i cenne względem Ich pamięci.
Podczas uroczystości odnowiono przysięgę małżeńską, małżonkowie podziękowali sobie wzajemnie za wspólne lata, które były zgodne, szczęśliwe i trwałe.  
Na zakończenie uroczystości wszystkich obecnych zaproszono na wzniesienie toastu za zdrowie wszystkich Jubilatów oraz słodki poczęstunek.
 
Pary odznaczone Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:
 
1.  Helena  i  Tadeusz   Barańscy
2.  Krystyna  i Jan    Bilińscy
3.  Danuta  i Henryk  Bojkowscy
4.  Irena i Jan  Czernichowscy
5.  Anna i Stanisław  Góral
6.  Jadwiga  i Jan Jankowicz
7.  Kazimiera i Piotr Mankiewicz
8. Elżbieta i Zbigniew Stodolscy
 
Brylantowe Gody:
55- ta rocznica ślubu
 
1. Maria i Władysław Siemieńscy
 
 
Diamentowe Gody
60- ta rocznica ślubu
 
 
1. Helena  i Mieczysław Kaśków
2. Anna  i Jan  Rudawscy
3. Józefa i Bronisław Szklarscy
 
Srebrni Jubilaci- 25 Rocznica Pożycia Małżeńskiego
 
1.  Anna i Zbigniew  Adamczewscy
2.  Arleta i Piotr Burakiewicz
3.  Lucyna i Piotr Janik
4.  Beata i Zdzisław Krzywieccy
5.  Anna i Piotr  Okołowicz
6.  Renata i Dariusz  Potapko
7.  Małgorzata i Czesław Szklarscy
8. Joanna  i Mariusz  Zatylni
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Jubileusze pożycia małżeńskiego 2016r.

Ilustracja do informacji: Podsumowanie kampanii edukacyjnej pn.: ”Mądrze kupujesz i segregujesz-odpady redukujesz”
21 października 2016 r. zakończyła się kampania pn.: ”Mądrze kupujesz i segregujesz- odpady redukujesz”, której organizatorem był Łużycki Związek Gmin. Na jej realizację Związek pozyskał dofinansowanie w kwocie 49 400 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Łużycki Związek Gmin jest jednym z pięciu laureatów konkursu na najlepszą kampanię edukacyjną w zakresie gospodarki odpadami ogłoszonego przez Fundusz. Wykonawcą kampanii był Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie. Kampania była skierowana do mieszkańców 15 gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin, w szczególności do dzieci i młodzieży. W ramach kampanii zrealizowano wiele działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej...
04.11.2016

Warsztaty

 
 
 
 
Warsztaty rewitalizacyjne Wicina, 7 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:
  • potrzeb społeczności lokalnej
  • deficytów obszaru;
Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna- warsztaty w Wicinie (07.11.2016)

 
 
 
Warsztaty rewitalizacyjne Jabłoniec, 8 listopada 2016 r.
Podczas rozmów z mieszkańcami odbywających się w trakcie warsztatu, wskazano na potrzeby społeczności lokalnej, a także deficyty, które istnieją w Jabłońcu. Mieszkańcy precyzyjnie wypowiadali się na temat projektów, które powinny zostać zrealizowane podczas procesu rewitalizacji. Podkreślali, iż odnowa ich miejscowości jest niezbędna do zwiększenia standardu życia. Uczestnicy warsztatu wskazywali, iż proces odnowy powinien być prowadzony przede wszystkim w obszarze społecznym oraz technicznym.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna- warsztaty w Jabłońcu (08.11.2016)

 
 
 
Warsztaty rewitalizacyjne Jasień, 15 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:
  • potrzeb społeczności lokalnej
  • deficytów obszaru;
  • uszczegółowienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  • konkretnych projektów, które powinny zostać zrealizowane na terenie objętym rewitalizacją.
Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna - warsztaty w MGOK w Jasieniu (15.11.2016r.))

Załączniki

Załączniki

 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Pełno spraw dla niepełnosprawnych”.
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712