Aktualności

06.01.2017

Zdjęcia Orszaku Trzech Króli

Uwaga. Ilość zdjęć po upływie miesiąca zostanie ograniczona do wybranych 20.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Orszak Trzech Króli 2017r.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 20 grudnia 2016 roku nałożył na właścicieli drobiu obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsca utrzymywania swoich ptaków oraz odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczenia ich kontaktu z dzikimi ptakami.
Wobec powyższego Burmistrz Jasienia zwraca się z prośbą o zgłaszanie się mieszkańców do siedziby Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubsku przy ul. XX lecia PRL 54 w celu rejestracji ptactwa z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych).

Załączniki

17.12.2016

Zaproszenie

14.12.2016

Życzenia świąteczne.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza wszystkich, którzy mają zamiar w nadchodzącym naborze składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie PODEJMOWANIA I ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na SZKOLENIE dot. wypełniania dokumentacji aplikacyjnej – WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY i BIZNESPLAN!!!
 
Szkolenie odbędzie się 14.12.2016r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w Baszcie przy ul. Kopernika19 w Lubsku.

Załączniki

Konsultacje  - zmiany w LSR oraz Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz  Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje, że na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl zostały zamieszczone zaktualizowane dokumenty. Prosimy o zgłaszanie uwag / opinii.
01.12.2016

Samoobrona Kobiet

Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali kobietom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić. Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony. Każda grupa kobiet weźmie udział w sumie w ośmiu spotkaniach (organizowanych od 3 grudnia 2016 do czerwca 2017, z reguły w każdą pierwszą...
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712