Aktualności

Załączniki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
W związku z naborami wniosków, które ruszają od 18 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie "LGD – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.
 
Szkolenia dla wnioskodawców w ramach:
  • 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej
  • 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy
12.01.2017r. (czwartek) – TRZEBIEL, godz. 9.00 
Sala Widowiskowa przy Urzędzie Gminy Trzebiel – ul. Żarska 41
 
13.01.2017r. (piątek) – GUBIN, godz. 9.00
Sala Narad w Urzędzie Gminy Gubin – ul. Obrońców Pokoju 20 (1 piętro)
 
16.01.2017r. (poniedziałek) – LUBSKO, godz. 9.00
Sala konferencyjna w Baszcie – ul. Kopernika19 (1 piętro)
Szkolenie dla wnioskodawców w ramach:
  • 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
  • 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej
 
17.01.2017r. (wtorek) – LUBSKO, godz. 9.00
Sala konferencyjna w Baszcie – ul. Kopernika19 (1 piętro)
 
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów  wyboru. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczane podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.
10.01.2017

UWAGA – NABORY WNIOSKÓW!!!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach: NABÓR NR 1/2017/IRiK – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej; NABÓR NR 2/2017/P – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej; NABÓR NR 3/2017/R – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności...
06.01.2017

Zdjęcia Orszaku Trzech Króli

Uwaga. Ilość zdjęć po upływie miesiąca zostanie ograniczona do wybranych 20.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Orszak Trzech Króli 2017r.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 20 grudnia 2016 roku nałożył na właścicieli drobiu obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsca utrzymywania swoich ptaków oraz odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczenia ich kontaktu z dzikimi ptakami.
Wobec powyższego Burmistrz Jasienia zwraca się z prośbą o zgłaszanie się mieszkańców do siedziby Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubsku przy ul. XX lecia PRL 54 w celu rejestracji ptactwa z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych).

Załączniki

17.12.2016

Zaproszenie

14.12.2016

Życzenia świąteczne.

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712