Aktualności

Szanowni Państwo,
                                                                                              Mieszkańcy Gminy Jasień
 
 
W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Jasień środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.

O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, będące - w dniu złożenia wniosku oraz w dniu jego realizacji - właścicielami nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jasień, z których demontowane, zbierane, transportowane i unieszkodliwiane będą wyroby zawierające azbest pozyskane w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub z których zbierane, transportowane i unieszkodliwiane będą zdemontowane wyroby zawierające azbest pozyskane w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
 
Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:
  1. demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub
  2. zbierania, transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych.
 
Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania w/w kosztów winna złożyć w Urzędzie Miejskim w Jasieniu wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Przedmiotowy wniosek wraz z regulaminem dofinansowania i załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.bip.jasien.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty oraz w Urzędzie Miejskim w Jasieniu ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 15 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, na I p. w pok. 110.
Z uwagi na ograniczoną pulę środków, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 457 88 91  lub (68) 457-88-70
Burmistrz Jasienia
informuje, że do dnia 30 kwietnia 2017 r. istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu gminy na zadania dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, w pok. 110 oraz pod nr tel. 68 457 88 91
W sobotę 4 lutego 2017 roku w hali sportowej Gimnazjum w Jasieniu został rozegrany VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Jasień, Andrzeja Kamyszka. Zawody zakończyły się zwycięstwem debiutującej w imprezie ekipy Relaxu Grabice, która wygrała wszystkie mecze zdobywając komplet punktów. Drugie miejsce przypadło Stali Jasień, a na najniższym stopniu podium stanęła Nysa Przewóz. Już po raz ósmy odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Jasień. Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn: Iskra Jabłoniec, Nysa Przewóz, Błękitni Zabłocie, Relax Grabice oraz Stal Jasień. Awizowany wcześniej zespół z niemieckiej gminy Spreetal – Rot Weiss Burgneudorf nie dojechał na turniej. Grano systemem każdy z każdym 1x12 minut. W VIII Turnieju o Puchar...
02.02.2017

Ferie 2017

Informujemy, że najbliższy termin otwarcia PSZOK w Jasieniu - 3 lutego 2017 r.

Załączniki

Załączniki

16.01.2017

Zaproszenie

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Jasień
Andrzej Kamyszek
zaprasza Mieszkańców Budziechowa na spotkanie
dotyczące budowy obwodnicy.
Spotkanie odbędzie się
18.01.2017r. o godzinie 17.00
w Świetlicy w Budziechowie.
 
                                                                                                                                         BURMISTRZ JASIENIA
                                                                                                                                         /-/Andrzej Kamyszek

Załączniki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
W związku z naborami wniosków, które ruszają od 18 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie "LGD – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.
 
Szkolenia dla wnioskodawców w ramach:
  • 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej
  • 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy
12.01.2017r. (czwartek) – TRZEBIEL, godz. 9.00 
Sala Widowiskowa przy Urzędzie Gminy Trzebiel – ul. Żarska 41
 
13.01.2017r. (piątek) – GUBIN, godz. 9.00
Sala Narad w Urzędzie Gminy Gubin – ul. Obrońców Pokoju 20 (1 piętro)
 
16.01.2017r. (poniedziałek) – LUBSKO, godz. 9.00
Sala konferencyjna w Baszcie – ul. Kopernika19 (1 piętro)
Szkolenie dla wnioskodawców w ramach:
  • 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
  • 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej
 
17.01.2017r. (wtorek) – LUBSKO, godz. 9.00
Sala konferencyjna w Baszcie – ul. Kopernika19 (1 piętro)
 
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów  wyboru. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczane podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.
10.01.2017

UWAGA – NABORY WNIOSKÓW!!!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach: NABÓR NR 1/2017/IRiK – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej; NABÓR NR 2/2017/P – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej; NABÓR NR 3/2017/R – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności...
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712