Aktualności

06.05.2016

Dzień Strażaka

W dniu 04 maja 2016r. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Zabłociu odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu i Zabłociu. W uroczystości  uczestniczyli m.in: Burmistrz Jasienia – Andrzej Kamyszek, Przewodnicząca Rady Powiatu – Helena Sagasz oraz druhowie z OSP Jasień i OSP Zabłocie. Po mszy świętej odbył się przemarsz druhów od kościoła do remizy strażackiej. Podczas spotkania druhowie podziękowali  Pani Helenie Sagasz za pełnienie funkcji Prezesa Gminnego Zarządu OSP w Jasieniu w okresie od 29.04.1996r. do 29.04.2016r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dzień Strażaka 2016

Łużycki Związek Gmin laureatem konkursu z zakresu edukacji ekologicznej pn. ”Gospodarka odpadami w województwie lubuskim”
Wniosek o dofinansowanie kampanii edukacyjnej złożony przez Łużycki Związek Gmin został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i został wpisany na listę zadań do dofinansowania w 2016 r.
26 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił wyniki konkursu z zakresu edukacji ekologicznej na dofinansowanie w formie dotacji na zadania o tematyce pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi
w województwie lubuskim”.
Przedmiotem Konkursu było przygotowanie i przeprowadzenie w 2016 r. na terenie województwa lubuskiego kampanii edukacyjno-informacyjnych, o charakterze aktywnej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami, kreujących pożądane postawy
i zachowania u największej liczby mieszkańców.
Projekt zgłoszony przez ŁZG pn. „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz” znalazł się w gronie 5 laureatów, którzy otrzymają dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Oprócz ŁZG dofinansowanie otrzymają: PR Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Zielonej Górze – Radio Zachód S.A. Gmina Słubice, Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”, Gmina Lubsko.
Celem Kampanii pn. „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz” jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin poprzez odpowiednie ukształtowanie przyzwyczajeń i zmianę codziennych nawyków zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowej segregacji
u źródła.
Kampania będzie realizowana od czerwca do września 2016 r. W jej ramach zaplanowano następujące działania: opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk, warsztaty ekologiczne
w ZZO Marszów, konkursy ekologiczne, wykonanie pomocy dydaktycznych (plansze edukacyjne, kolorowanki, zestaw interaktywny do segregacji odpadów), eventy „Ekostacje” związanych z obchodami Sprzątania Świata w Żarach i w Żaganiu, emisję publikacji edukacyjno-informacyjnych w prasie, opracowanie podstrony internetowej.
Pomysłodawcą i wykonawcą Kampanii jest Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Marszowie Sp. z o.o.
 
O szczegółach Kampanii będziemy informować na stronie www.marszow.pl, www.lzg.pl, stronach urzędów gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin, na stronie Kampanii oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/.
 
Informuje się Mieszkańców,
że w dniu 23 marca 2016 r. od godz.9.00 do 13.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego (I piętro)
dyżur pełnić będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Żarach,
którzy udzielą porad, jak sporządzić zeznania podatkowe za 2015 r.
Informuje o zmianie godzin przyjmowania interesantów 
(wnioski na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz 500 +)
w  m-cu kwietniu 2016 r.
 
Poniedziałek  8:00 – 16:30
Wtorek – piątek 8:00 – 14:00
CENTRUM EDUKACJI MANAGER 04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, sekretariat p.506 tel.: 602 232 879 e-mail manager~@~szkolenia~-~manager~.~pl tel. (22) 517 77 40 Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp. Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym; zdobycie kwalifikacji będzie...
„Ochrona własności przemysłowej” PO IR 2014-2020 – 05.02.2016 r. seminarium dla lubuskich MŚP. Fundacja Przedsiębiorczość oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), mają zaszczyt zaprosić lubuskie firmy MŚP na seminarium, które odbędzie się 05.02.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach w godz. 09.00-13.00 w związku z prowadzonym naborem w konkursie dla Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. „Ochrona własności przemysłowej” jest to instrument wsparcia skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP, którzy zamierzają ubiegać się o ochronę intelektualną swoich wytworów (poza granicami RP), w postaci patentów na wynalazek, ochrony wzorów użytkowych i wzorów...
31 stycznia 2016 roku odbył się VII Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Jasień. W turnieju po raz pierwszy w historii trumfowali gracze Stali Jasień. Gospodarze imprezy zostawili w pokonanym polu Kado Górzyn, Budowlanych II Lubsko oraz juniorów UKP Falubazu Zielona Góra. Stal Jasień w trzech meczach zdobyła 7 punktów i dzięki takiej liczbie oczek została najlepszym zespołem turnieju. Drugie miejsce wywalczyli juniorzy UKP zaś na najniższym stopniu podium uplasowali się zawodnicy Budowlanych II Lubsko. A oto końcowe wyniki turnieju: Stal Jasień – Budowlani II Lubsko 4:4 Kado Górzyn – UKP Falubaz Zielona Góra (juniorzy) 3:8 Stal Jasień – UKP Falubaz Zielona Góra (juniorzy) 4:2 Kado Górzyn – Budowlani II Lubsko 4:6 Stal Jasień – Kado Górzyn 5:4 Budowlani II Lubsko –...
Sybiracy i Kresowianie uczestniczyli w uroczystym Spotkaniu Opłatkowym, które odbyło się w sali MGOK  w Jasieniu.
Podniosły nastrój uroczystości uświetniły występy zespołu śpiewaczego "Wicinianki"

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie opłatkowe Sybiraków i Kresowian

Wszystkie rodziny wielodzietne mogą starać się o otrzymanie Karty Dużej Rodziny.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej : www.duzarodzina.pl
25.02.2016

Ogłoszenie

DO SPRZEDANIA ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI
W POBLIŻU GRANICY POLSKO-NIEMIECKIEJ
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego „Fambud” sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki prawoużytkowania wieczystego zabudowanej fragmentami obiektów budowlanych nieruchomości gruntowej położonej w Jasieniu (powiat żarski) przy ul. Żarskiej 16, składającej się z działek nr 628/3, 628/5, 628/6, 628/9, 628/10, 628/12, 628/13, 628/16, 858, 859 i 860 (AM-1, obręb nr 0001,1-Jasień, nr jedn. Rej.: G.555 i G.799), o łącznej powierzchni 8,1707 ha, wraz z prawem własności posadowionych na niej fragmentów budynków produkcyjno-warsztatowych z zapleczem socjalnym, stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, dla których to składników Sąd Rejonowy w Żarach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00037536/2 za cenę (netto) nie niższą niż 250.000 zł (250 tysięcy złotych). Rozstrzygnięcie przetargu 29 lutego 2016r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1 B.

Załączniki

  • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712