Aktualności


 
W związku z Zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy dla  pracowników MGOPS  zmienione będą godziny otwarcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jasieniu.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu od 01.03.2017 r. czynny będzie w godzinach:
 
         PONIEDZIAŁEK 7.30 - 16.30
WTOREK-CZWARTEK 7.00 - 15.00
                     PIĄTEK 7.00 - 14.00

 
Pracownicy socjalni przyjmują interesantów  codziennie w godzinach 7.30 - 11.00

                                                                                                              Kierownik
                                                                                              Miejsko-Gminnego Ośrodka
                                                                                           Pomocy Społecznej w Jasieniu
                                                                                         /-/Agnieszka Tamulewicz-Garstka
 
 
 
 
Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.  Wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali kobietom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.
 
Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.
 
Każda grupa kobiet weźmie udział w sumie w ośmiu spotkaniach (organizowanych przez 6 miesięcy od września 2017 r., prawdopodobnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca).  Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć zgodę lekarza rodzinnego. Wszelkie informajcie na powyższy temat można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Żaganiu pod numerem telefonu 261 689 276.
 
W dniu 06 lutego 2017 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zakończyło nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabory trwały od 18 stycznia 2017r. do 06 lutego 2017r. Wnioski można było składać w godzinach od 8.00 do 15.00, a w ostatnim dniu naboru, tj. 06.02.2017r. od 8.00 do 13.00 (zgodnie z ogłoszeniami o naborach).
W ramach naboru 1/2017/IRiK w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej  wpłynęło 6 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 055 059,96 zł, przy limicie dostępnym w ramach naboru  1 150 000,00 zł.
 
W ramach naboru nr 2/2017/P w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków na łączną wnioskowana kwotę 480 000,00 zł, przy limicie dostępnym w ramach naboru 960 000,00 zł.
 
W ramach naboru nr 3/2017/R w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęły 3 wnioski na łączną wnioskowana kwotę 566 000,00 zł przy limicie dostępnym w ramach naboru 810 000,00 zł.
 
W ramach naboru nr 4/2017/U w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy  nie wpłynął żaden wniosek, przy limicie dostępnym w ramach naboru 75 000,00 zł.
 
W ramach naboru nr 5/2017/IT w zakresie przedsięwzięcia 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej wpłynął 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 99 857,45 zł przy limicie dostępnym w ramach naboru 100 000,00 zł.
 
Co dalej…
W ciągu 45 dni od zakończenia naboru Rada Decyzyjna dokonuje oceny wniosków:
I etap: ocena wstępna, w tym zgodność z ogłoszeniem, zgodność z LSR oraz zgodność z PROW 2014-2020.
II etap: ocena wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Powstaje lista projektów wybranych.
Beneficjenci zostają poinformowani o wynikach oceny.
LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 3 miesięcy następuje dalsza ich ocena.
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
 
 
 
Szanowni Państwo,
                                                                                              Mieszkańcy Gminy Jasień
 
 
W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Jasień środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.

O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, będące - w dniu złożenia wniosku oraz w dniu jego realizacji - właścicielami nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jasień, z których demontowane, zbierane, transportowane i unieszkodliwiane będą wyroby zawierające azbest pozyskane w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub z których zbierane, transportowane i unieszkodliwiane będą zdemontowane wyroby zawierające azbest pozyskane w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
 
Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:
  1. demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych lub
  2. zbierania, transportu i unieszkodliwiania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych.
 
Osoba ubiegająca się o uzyskanie dofinansowania w/w kosztów winna złożyć w Urzędzie Miejskim w Jasieniu wniosek o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Przedmiotowy wniosek wraz z regulaminem dofinansowania i załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.bip.jasien.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty oraz w Urzędzie Miejskim w Jasieniu ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 15 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Jasieniu, na I p. w pok. 110.
Z uwagi na ograniczoną pulę środków, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 457 88 91  lub (68) 457-88-70
Burmistrz Jasienia
informuje, że do dnia 30 kwietnia 2017 r. istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu gminy na zadania dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, w pok. 110 oraz pod nr tel. 68 457 88 91
W sobotę 4 lutego 2017 roku w hali sportowej Gimnazjum w Jasieniu został rozegrany VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Jasień, Andrzeja Kamyszka. Zawody zakończyły się zwycięstwem debiutującej w imprezie ekipy Relaxu Grabice, która wygrała wszystkie mecze zdobywając komplet punktów. Drugie miejsce przypadło Stali Jasień, a na najniższym stopniu podium stanęła Nysa Przewóz. Już po raz ósmy odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Jasień. Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn: Iskra Jabłoniec, Nysa Przewóz, Błękitni Zabłocie, Relax Grabice oraz Stal Jasień. Awizowany wcześniej zespół z niemieckiej gminy Spreetal – Rot Weiss Burgneudorf nie dojechał na turniej. Grano systemem każdy z każdym 1x12 minut. W VIII Turnieju o Puchar...
02.02.2017

Ferie 2017

Informujemy, że najbliższy termin otwarcia PSZOK w Jasieniu - 3 lutego 2017 r.

Załączniki

Załączniki

16.01.2017

Zaproszenie

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Jasień
Andrzej Kamyszek
zaprasza Mieszkańców Budziechowa na spotkanie
dotyczące budowy obwodnicy.
Spotkanie odbędzie się
18.01.2017r. o godzinie 17.00
w Świetlicy w Budziechowie.
 
                                                                                                                                         BURMISTRZ JASIENIA
                                                                                                                                         /-/Andrzej Kamyszek
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712