Aktualności

13.03.2017

Ćwiczenia Obrony Terytorialnej

08.03.2017

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Uwaga, przesunięcie terminu mobilnego PSZOK z lipca 2017 r. na czerwiec 2017 r.
(najbliższy mobilny PSZOK na terenie Sołectw odbędzie się w czerwcu)
 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa  lasach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2249 ).
Wobec powyższego w związku z licznymi pytania i wątpliwościami dot. nowych zasad usuwania drzew i krzewów poniżej zamieszczono link do artykułu opublikowanego  na stronie  ministerstwa środowiska, w którym szczegółowo omówiono najważniejsze zmiany ww. ustawy.
 
Usuwanie drzew i krzewów a ochrona gatunkowa ptaków   i innych zwierząt
Prace związane z wycinką drzew lub krzewów powinny być przeprowadzane poza okresem lęgowym ptaków.
Okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października.
 
 

 
W związku z Zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy dla  pracowników MGOPS  zmienione będą godziny otwarcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jasieniu.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu od 01.03.2017 r. czynny będzie w godzinach:
 
         PONIEDZIAŁEK 7.30 - 16.30
WTOREK-CZWARTEK 7.00 - 15.00
                     PIĄTEK 7.00 - 14.00

 
Pracownicy socjalni przyjmują interesantów  codziennie w godzinach 7.30 - 11.00

                                                                                                              Kierownik
                                                                                              Miejsko-Gminnego Ośrodka
                                                                                           Pomocy Społecznej w Jasieniu
                                                                                         /-/Agnieszka Tamulewicz-Garstka
 
 
 
 
Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które będą się odbywały w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.  Wojskowi instruktorzy będą uczyli i pokazywali kobietom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.
 
Celem projektu Samoobrona Kobiet jest popularyzacja sytemu szkoleniowego z walki wręcz Sił Zbrojnych RP w środowisku cywilnym, zapoznanie kobiet ze sposobem realizacji zajęć z walki wręcz w bliskim kontakcie, nauka podstawowych technik samoobrony oraz doskonalenie opanowanych chwytów i obezwładnień z zakresu samoobrony.
 
Każda grupa kobiet weźmie udział w sumie w ośmiu spotkaniach (organizowanych przez 6 miesięcy od września 2017 r., prawdopodobnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca).  Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć zgodę lekarza rodzinnego. Wszelkie informajcie na powyższy temat można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Żaganiu pod numerem telefonu 261 689 276.
 
W dniu 06 lutego 2017 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zakończyło nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabory trwały od 18 stycznia 2017r. do 06 lutego 2017r. Wnioski można było składać w godzinach od 8.00 do 15.00, a w ostatnim dniu naboru, tj. 06.02.2017r. od 8.00 do 13.00 (zgodnie z ogłoszeniami o naborach).
W ramach naboru 1/2017/IRiK w zakresie przedsięwzięcia: 1.3.1. Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej  wpłynęło 6 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 055 059,96 zł, przy limicie dostępnym w ramach naboru  1 150 000,00 zł.
 
W ramach naboru nr 2/2017/P w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków na łączną wnioskowana kwotę 480 000,00 zł, przy limicie dostępnym w ramach naboru 960 000,00 zł.
 
W ramach naboru nr 3/2017/R w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęły 3 wnioski na łączną wnioskowana kwotę 566 000,00 zł przy limicie dostępnym w ramach naboru 810 000,00 zł.
 
W ramach naboru nr 4/2017/U w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2. Utrzymanie miejsc pracy  nie wpłynął żaden wniosek, przy limicie dostępnym w ramach naboru 75 000,00 zł.
 
W ramach naboru nr 5/2017/IT w zakresie przedsięwzięcia 3.1.1. Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej wpłynął 1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę 99 857,45 zł przy limicie dostępnym w ramach naboru 100 000,00 zł.
 
Co dalej…
W ciągu 45 dni od zakończenia naboru Rada Decyzyjna dokonuje oceny wniosków:
I etap: ocena wstępna, w tym zgodność z ogłoszeniem, zgodność z LSR oraz zgodność z PROW 2014-2020.
II etap: ocena wniosku pod kątem lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Powstaje lista projektów wybranych.
Beneficjenci zostają poinformowani o wynikach oceny.
LGD przekazuje wybrane projekty do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie w ciągu 3 miesięcy następuje dalsza ich ocena.
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
 
 
 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712