Aktualności

Planowane jest rozpoczęcie budowy nowego osiedla przy ul. Żarskiej w Jasieniu. Już teraz osoby zainteresowane nowym mieszkaniem mogą wypełnić specjalną ankietę.
 
Inwestycja nie jest nastawiona na zysk. Jej celem jest stworzenie dobrych warunków do zamieszkania w Jasieniu - zarówno dla obecnych jasieniaków, jak i nowych mieszkańców. Celem jest stworzenie korzystnych warunków dla młodych rodzin, a tym samym zatrzymanie ich w Jasieniu, zapobiegając migracji do innych miast. Inwestycja nie ma przynosić zysku, lecz stanowić element programu rozwoju miasta.
 
Poniżej zamieszczona została ankieta dla osób zainteresowanych kupnem mieszkania. Złożenie ankiety jest jedynie wstępnym rozeznaniem władz gminy o liczbie osób zainteresowanych kupnem mieszkania. Wypełnienie ankiety nie będzie rodziło zobowiązań dla żadnej ze stron. Ankieta ma charakter pomocniczy w przygotowaniu inwestycji.

Załączniki

Uwaga, przesunięcie terminu mobilnego PSZOK z lipca 2017 r. na czerwiec 2017 r.
(najbliższy mobilny PSZOK na terenie Sołectw odbędzie się w czerwcu).

Załączniki

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  04 kwietnia 2017 rok poz. 722, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku informuje, że z dniem 06.04.2017 rok zostaje zniesiony nakaz utrzymywania drobiu przyzagrodowego w zamkniętych obiektach budowlanych.
W załączeniu :
13.03.2017

Ćwiczenia Obrony Terytorialnej

08.03.2017

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Uwaga, przesunięcie terminu mobilnego PSZOK z lipca 2017 r. na czerwiec 2017 r.
(najbliższy mobilny PSZOK na terenie Sołectw odbędzie się w czerwcu)
 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa  lasach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2249 ).
Wobec powyższego w związku z licznymi pytania i wątpliwościami dot. nowych zasad usuwania drzew i krzewów poniżej zamieszczono link do artykułu opublikowanego  na stronie  ministerstwa środowiska, w którym szczegółowo omówiono najważniejsze zmiany ww. ustawy.
 
Usuwanie drzew i krzewów a ochrona gatunkowa ptaków   i innych zwierząt
Prace związane z wycinką drzew lub krzewów powinny być przeprowadzane poza okresem lęgowym ptaków.
Okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października.
 
 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712