główny obszar treści menu główne

Aktualności

Ogłoszenie - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Jasienia informuje, iż w dniach od 08.08.2022 r. do 15.09.2022 r. na terenie Gminy Jasień przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.
 
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.
 
Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Jasieniu lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja.
 
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie
i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasień.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 05.08.2022
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712