główny obszar treści menu główne

Aktualności

INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

Gmina Jasień w okresie od 02 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. prowadziła nabór wniosków na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych. W trakcie naboru wpłynęło 11 wniosków.
Po wyłonieniu Wykonawcy łącznie usunięto 12 654 kg wyrobów zawierających azbest z demontażem oraz 6 656 kg wyrobów zawierających azbest bez demontażu od mieszkańców gminy Jasień łącznie z 10 nieruchomości.
 Gmina Jasień złożyła wniosek dotyczący: Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na dotację kosztów poniesionych w ramach zadania usuwania azbestu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.
 Zadanie w 100% sfinansowano ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w  Zielonej Górze w formie dotacji.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 12.11.2021
  • Autor:Magdalena Górecka
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712