główny obszar treści menu główne

Aktualności

ROWY MELIORACYJNE I OBOWIĄZEK ICH UTRZYMANIA

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. kwestię melioracji reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) – podobnie jak w poprzednim stanie prawnym – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
 
pełna treść informacji w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Data utworzenia: 10.11.2021
  • Autor:Joanna Hałas
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712