Aktualności

07.01.2020

Orszak Trzech Króli 2020r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Orszak Trzech Króli 2020

Uprzejmie informujemy, że dnia 24.12.2019 roku
Urząd Miejski w Jasieniu
oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
będą nieczynne.
29.11.2019

Szkolenie LGD-Grupa Łużycka

Na zaproszenie Burmistrza Jasienia Andrzeja Kamyszka w dniu 06.11.2019 r. Gminę Jasień odwiedziła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Celem spotkania były rozmowy na temat rozwoju turystycznego Gminy Jasień. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – Marek Kamiński, dyrektor Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza z siedzibą w Świdnicy – Arkadiusz Michalak, Prezes Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie – Alina Jaszewska, Z-ca Prezesa Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie – Małgorzata Flinta oraz Z-ca Burmistrza Jasienia – Katarzyna Łuczyńska. Na spotkaniu rozmawiano o możliwościach i dużym potencjale Gminy Jasień w kierunku rozwoju turystyki. Omawiano temat zagospodarowania i możliwości sfinansowania Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie, który został utworzony przez Gminę Jasień w 2013 roku. Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie jest jedną z form ochrony zabytków mająca na celu ochronę krajobrazu kulturowego i został ujęty w Programie Rozwoju Lubuskiej Turystyki i Kontraktu Terytorialnego Województwa Lubuskiego. Podczas wizyty Burmistrz Jasienia zaprezentował zaproszonym gościom Izbę Pamięci znajdującą się na IV pietrze Urzędu Miejskiego w Jasieniu. Następnie Prezes Fundacji Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie – Alina Jaszewska przedstawiła przygotowaną prezentację dotyczącą rozwoju Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie. Podczas prezentacji rozmawiano o potencjalnym źródle finansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak Pani Marszałek podkreśliła aby projekt uzyskał dofinansowanie w tym obszarze musi mieć aspekt społeczny. To jest warunek realizacji zadania. Po prezentacji odbyło się zwiedzanie Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie oraz Centrum Archeologicznego w Wicinie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Wizyta Marszałek

 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” kończy realizację projektu „ODKRYJ – ZAPAMIĘTAJ” współfinansowanego przez Województwo Lubuskie w ramach działania Lubuska Odnowa Wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim. W ramach projektu powstały dwa produkty o naszym regionie – gra memo (pamięć) oraz bajka-kolorowanka.
W związku z powyższym ogłaszamy KONKURS!!!
5 pierwszych osób, które prześlą na adres e-mailowy e-mail poprawne odpowiedzi na wszystkie 3 pytania, otrzyma od nas NAGRODĘ – NIESPODZIANKĘ :)
Pytania:
  1. Co oznacza skrót LGD?
  2. Co oznacza skrót LOW?
  3. Gdzie na obszarze „LGD – Grupa Łużycka” znajduje się oznaczenie „15 południka”?
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!
19.09.2019

Wycieczki po regionie.

20.08.2019

Kreatywne spotkanie z LGD.

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712