główny obszar treści menu główne

Aktualności

 
Jakie fajne są zabawy z szarfami!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Wakacje z Placówką Wsparcia Dziennego

 
„Pod starym Wawelem przygód bez liku” to na nowo napisana legenda o smoku wawelskim i szewczyku Skubie. Przedstawienie jest pełną humoru opowieścią o tym, że każdemu, nawet bardzo złemu należy dać drugą szansę.
 
Placówka Wsparcia Dziennego „Tęcza”,
  działająca przy Urzędzie Miejskim w Jasieniu,
zaprasza na ten fantastyczny spektakl  28 lipca o godz. 13:00 (wstęp wolny)
 
Spektakl odbędzie się w Bibliotece Miejskiej  w Jasieniu
 
Przedstawienie dofinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
17.07.2017

Wakacyjny wyjazd dla dzieci

 
Placówka Wsparcia Dziennego działająca przy Urzędzie Miejskim w Jasieniu organizuje
wyjazd dla dzieci do PLANETARIUM (film Kojot)
I KINA (bajka Rock Dog. Pies ma głos!) w Zielonej Górze.
Dzieci pokrywają koszt zakupu biletów w łącznej kwocie  25 zł,
(pozostałe koszty pokrywa organizator)
Planowany wyjazd spod Poczty w Jasieniu w dniu 20.07.2017r.
o godz. 8.40 – 16.30/17:00.
Zapisy w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
(pokój nr 302 lub pod nr tel. 68 457 88 98 (99)  (w godz. 7.30 – 14.30).
Zapraszamy!
Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.
Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.
Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:
• Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,
• Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,
• Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,
• Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,
• Strategie ograniczania zapachu,
• Biofiltracja i płuczki chemiczne,
• Środki neutralizujące zapach,
• Monitoring imisji oraz technologie czujników,
• Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,
• Analiza dużych zbiorów danych
 
Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017
Robocze spotkanie Burmistrza Jasienia z Senatorem RP Robertem Dowhan. Tematem spotkania była sytuacja finansowa gminy oraz plany inwestycyjne na 2018 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie z Senatorem 05.07.2017r.

Dnia 05.07.2017r. w Urzędzie Miejskim w Jasieniu rozdano stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Nagrody wręczali Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Walczak oraz Radna Elżbieta Wawrzyniak. Nagrody pieniężne otrzymali:
Dawid Guszpit, 
Oliwia Krzywiecka,
Szymon Grochowski, 
Sabina Antończyk, 
Julia Falkiewicz, 
Julia Pazdan, 
Julia Stachowiak 
oraz Jakub Weran z Gimnazjum z Jasienia, 
Marcel Siemion z Niepublicznego Gimnazjum w Lubsku, 
Hubert Chaszczewski z Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach,
Agata Kawalir z I Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, 
Łukasz Dziemianko z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, 
Karolina Kozłowska z Technikum nr 1 w ZSOiT w Żarach, 
Alicja Jagoda i Katarzyna Szturomska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku 
Małgorzata Kacewicz z Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach.
SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Stypendia dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce

06.07.2017

Stop podrzucaniu śmieci !!!

W naszych lasach i na terenach ogólnodostępnych coraz częściej dochodzi do podrzucania śmieci. Wybierając się na spacer czy przejażdżkę rowerową musimy patrzeć na porozrzucane śmieci. Dzikie wysypiska to zagrożenie dla środowiska i dla naszego zdrowia.
Jeśli jesteśmy świadkami podrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych - nie bądźmy obojętni.
 
 
 
 
 
 
 
Przy ul. Żytniej (która często wybierana jest na spacery) pod bramą starej oczyszczalni ścieków cyklicznie wyrzucane są śmieci, najczęściej są to śmieci przywiezione z Niemiec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy ul. Leśnej (także często wybieranej na spacery) – dzikie wysypisko w postaci m.in. pozostałości po lodówkach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przebywanie wśród drzew i wśród czystej przyrody odpręża, relaksuje, wycisza oraz poprawia nastrój.
 
Dbajmy o nasze środowisko !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.07.2017

Wycieczka rowerowa z Tęczą.

Z okazji zakończenia roku szkolnego, lub jak kto woli, rozpoczęcia wakacji w dniu 24 czerwca dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „TĘCZA” działającej przy Urzędzie Miejskim w Jasieniu pojechały na wycieczkę rowerową do wsi Świbna, gdzie wspólnie biesiadowały przy ognisku zorganizowanym przez Parafialny Zespół „CARITAS” w Jasieniu. Dzieci czynnie spędziły czas grając w piłkę, paletki oraz śpiewając piosenki przy akompaniamencie gitar.
Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi „CARITAS” w Jasieniu a w szczególności Państwu Marzenie i Sławkowi Kiewliczom za zorganizowanie tak wspaniałego popołudnia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Wycieczka rowerowa z Tęczą 2017r.

03.07.2017

Wakacje z Tęczą

 
 
 
 
 
5 czerwca br. wystartowała II edycja kampanii społecznej pn. „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”. Organizatorem Kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi mediami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego.
Ważnym elementem kampanii jest KONKURS pod tym samym hasłem „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.
Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni (socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych), spółek non profit, które na lokalnym rynku oferują dobre produkty i usługi, a swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grupy osób w regionie.
Celem Konkursu jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.
Nagrodą główną w konkursie jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych. Przyznane wyróżnienie będzie świadczyć o rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności biznesowej i społecznej. Jednocześnie, Laureat konkursu otrzyma wyróżnienie jakości, informujące o wysokim poziomie jego produktów i usług oraz zaświadczające o ich pochodzeniu z sektora ekonomii społecznej.
Ponadto osoba, która wskazała laureata konkursu otrzyma nagrodę - bon o wartości 500,00 zł. Przewidziane są także inne nagrody dla wyróżnionych podmiotów.
Dodatkowo, w tej edycji, Kapituła konkursowa przyzna wyróżnienie w kategorii „SPEKTAKULARNA ZMIANA”. Będzie to nagroda w postaci czterodniowego wyjazdu zagranicznego do podmiotów ekonomii społecznej. Nagroda trafi do podmiotu, który w ostatnich dwóch latach od ogłoszenia obecnej edycji konkursu, poprzez swoją działalność, przyczynił się do rozwiązania ważnego problemu społecznego bądź podniesienia jakości życia społeczności lokalnej, w której działa.
Zgłaszającymi do konkursu mogą być:
  • podmioty ekonomii społecznej chcące wziąć udział w konkursie,
  • osoby fizyczne z terenu województwa lubuskiego, korzystające z usług zgłaszanego podmiotu,
  • inne podmioty, organizacje, firmy, instytucje chcące wyróżnić wskazane przez siebie podmioty.
Jak zgłaszać:
za pośrednictwem formularzy konkursowych dostępnych w wersji elektronicznej - KLIKNIJ TUTAJ
Na stroniewww.es.lubuskie.pl dostępny jest REGULAMIN KONKURSU - KLIKNIJ TUTAJ, a także formularz w wersji do druku, który można przesłać pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA DO DNIA 10.09.2017r!
  • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Godziny otwarcia

Szczegółowy opis
 
 

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712