Aktualności

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW!

Przypominamy, że 1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Mieszkańcy Gminy Jasień mogą składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej.
 
JAKIE ŹRÓDŁA CIEPŁA
 
I SPALANIA PALIW MUSIMY ZGŁOSIĆ DO CEEB?
Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?
 
W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:
 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
(paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).
 
Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
 
Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za mnie zarządca?
W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.
Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.
"PALĘ W KOMINKU TYLKO OKAZJONALNIE..."
 
Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o. i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?
Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.
 
W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła, którą deklarację wypełnić?
W przypadku kiedy w budynku jest jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego
i niemieszkalnego wystarczy, że wypełnimy jedną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.
 
Czy zgłaszamy do CEEB inne źródła ciepła niż te, które są wymienione w deklaracji?
Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów. W związku z tym, w wersji papierowej deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały w niej wymienione.
 
Mam 10 kolektorów słonecznych, co wpisuje w liczbie zainstalowanych źródeł ciepła?
Kolektory słoneczne są z sobą połączone i wpisujemy je jako 1 zainstalowane źródło ciepła.
 
GDZIE ZNAJDĘ DEKLARACJĘ W WERSJI PAPIEROWEJ?
Skąd mogę pobrać deklarację w wersji papierowej?
Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ oraz w Budynku Urzędu Miejskiego w Jasieniu w Referacie Zamówień Publicznych Ochrony Środowiska na I piętrze w pokoju nr 110.
 
Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?
Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.
 
Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?
Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.
 
adres mailowy do kontaktu:
info~-~ceeb~@~gunb~.~gov~.~pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Data utworzenia: 10.09.2021
 • Autor:Magdalena Górecka
 • Baner: e-usługi
 • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712