Aktualności

IGO - INWAZYJNE GATUNKI OBCE

 
Prezydent RP podpisał ustawę o gatunkach obcych. Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają przyczynić się do eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu wybranych IGO na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie.
Przy zwalczaniu IGO współpracować będą różne służby państwowe, w tym organy ochrony przyrody, organy celne, myśliwi, leśnicy, zarządcy wód, Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, a także zarządcy nieruchomości.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uruchomiła???? bazę danych o IGO http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
????Więcej informacji na temat IGO można znaleźć na stronie poświęconej inwazyjnym gatunkom obcym https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 30.08.2021
  • Autor:Magdalena Górecka
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712