Aktualności

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY JASIEŃ na spotkania ws. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030

Szanowni Państwo.
 
Korzystając z ustawowych prerogatyw (art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) Rada Miejska w Jasieniu, na wniosek Burmistrza Jasienia, podjęła dnia 08 kwietnia 2021 roku w formie uchwały decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Będzie to kolejny tego typu przekrojowy dokument o charakterze planowania strategicznego od czasu opracowania poprzedniej Strategii Rozwoju na lata 2013 – 2020. Strategia Naszej Gminy ma być narzędziem i motorem do planowania zasadniczych kierunków rozwoju i poszczególnych przedsięwzięć w okresie do 2030 roku.
 
W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie inaugurujące proces tworzenia Strategii, które rozpocznie się w dniu 14 lipca (środa) 2021 roku o godzinie 18.00, w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu, przy ul. Armii Krajowej 2.
 
LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 09.07.2021
  • Autor:Małgorzata Zimna
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712