Aktualności

Drodzy mieszkańcy! Dbajmy o czystość i porządek na własnej posesji oraz na przyległych chodnikach

Drodzy mieszkańcy!
Dbajmy o czystość i porządek na własnej posesji oraz na przyległych chodnikach
W związku  z art. 5 ust. 1 ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) Burmistrz Jasienia przypomina, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i  porządku przez:
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
   utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym,
– zbieranie powstałych  na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
– uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
   nieruchomości.
Zgodnie z powyższym proszę o stosowanie się do obowiązku wynikającego z ustawy.
 
Plakat informacyjny

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 09.07.2021
  • Autor:Administrator
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712