Aktualności

Program Priorytetowy „Moja Woda”

????Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024 od dnia 22.03.2021 roku.????????????
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze (zwany dalej „Funduszem”), określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.zgora.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie;
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta;
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:
w wersji papierowej na niżej wskazany adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
lub
za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
 1. data wpływu papierowej postaci wniosku do WFOŚiGW w Zielonej Górze jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera (założenie w skrzynce podawczej), lub
 2. data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
 3. (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.), lub
 4. data wysłania wniosku na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Zielonej Górze znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://www.wfosigw.zgora.pl/
Informacje w sprawie szczegółów Programu:
tel. 68 419 69 00, 68 419 69 49
Zapraszamy mieszkańców Gminy Jasień do zapoznania się z ofertą????????????
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Data utworzenia: 23.03.2021
 • Autor:Magdalena Górecka
 • Baner: e-usługi
 • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712