Aktualności

Obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej!

Szanowni Mieszkańcy miasta Jasień
Burmistrz Jasienia, działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wzywa mieszkańców, którzy nadal nie dopełnili obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej do przyłączenia się do sieci.
????W dniu 07.08.2019 r. do eksploatacji została przekazana sieć kanalizacyjna wybudowana w ramach inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w miejscowości Jasień obejmująca ulice:
✅I Armii,
✅Agrestową,
✅część Leśnej,
✅Tokarską,
✅Geodetów,
✅Kościelną,
✅Energetyków,
✅Zielną,
✅Kościuszki,
✅część Sowiej,
✅Powstańców Warszawskich,
✅Waryńskiego,
✅Polną,
✅Parkową,
✅Ogrodową
✅część Okrzei”.
????Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
????W celu wykonania ww. obowiązku należy złożyć w Zakładzie Komunalnym w Jasieniu (ul. Kolejowa 9) wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego.
Po uzyskaniu warunków i wykonaniu ww. obowiązku konieczne jest zgłoszenie faktu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej do Zakładu Komunalnego w Jasieniu celem dokonania odbioru przyłącza kanalizacyjnego.
????Informuję, iż w przypadku trudności finansowych będzie istniała możliwość płatności ratalnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 12.03.2021
  • Autor:Monika Opałka
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712