Aktualności

WSPÓLNOTA NA MEDAL!

Burmistrz Jasienia oficjalnie wyróżnia Wspólnotę Mieszkaniową Powstańców Warszawskich 1-3-5 w Jasieniu.
Mieszkańcy bloku są właścicielami nieruchomości po obrysie budynku. Przyległy teren do posesji stanowi własność gminy. Z należytą starannością mieszkańcy dbają tu o przyległy teren. W okresie wegetacyjnym krzewy i drzewa są starannie pielęgnowane, regularnie jest grabiony, wykoszony trawnik. W okresie zimowym wynikający z ustawy obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości jest zachowany a ptaki korzystają ze smakołyków powieszonych na drzewach. Również kontrola obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów wypadła tu bez zastrzeżeń.
Najlepsze podziękowania kierujemy do Zarządu Wspólnoty oraz jej członków.
Utrzymanie czystości i porządku w swoim otoczeniu świadczy nie tylko estetyce tego miejsca, ale też zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
Na przykładzie Wspólnoty tych mieszkańców widać, że zaangażowanie wszystkich jest niezbędne w trosce o środowisko.