Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ

Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast  od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70 roku życia. Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.
Na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Pomoc będzie organizowana dla posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
W sprawie zapotrzebowania na dowóz,
prosimy kontaktować się niezwłocznie po dokonaniu rejestracji na szczepienie  bezpośrednio
 z koordynatorem ds. szczepień Panią Dorotą Zyszczak, nr tel. 606 332 183 w godzinach urzędowania tj.: 
poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30,
wtorek-czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00,
piątek w godzinach  od 7.00 do 14.00.
Informujemy ponadto, że rejestracja do szczepień rozpocznie się zgodnie z przedstawionym na wstępie harmonogramem, a więc dla osób, które ukończyły 80 lat życia już od 15 stycznia br.
 
 
Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:
  1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989.
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2. Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień. W naszej gminie szczepienia wykonywać będzie:
  • Niepubliczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego 
Jerzy Onichimiuk  ul. XX lecia 20 rejestracja pod nr telefonu  68 371 14 27
 
Wykaz aktualnych punktów szczepień znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.
3.  Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl
     /dla osób posiadających profil zaufany/.
Z dniem 15 stycznia dla osób w wieku od 18 do 69 lat zostanie udostępniony formularz zgłoszenia chęci szczepienia. W przypadku dokonania zgłoszenia, w momencie rozpoczęcia szczepień odpowiedniej grupy, zainteresowane osoby otrzymają maila z informacją o  możliwości rejestracji na szczepienie.
Szczepienie to szansa na powrót do normalności w naszym życiu. Nie zapominajmy jednak o  środkach ostrożności. Zagrożenie nadal jest bardzo duże, dbajmy o siebie i  innych.                 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Data utworzenia: 18.01.2021
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712