główny obszar treści menu główne

Aktualności

Inspekcja weterynaryjna przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Załączniki

Portal Moje Stypendium, prowadzony przez Fundację Dobra Sieć, jest największą w Polsce bezpłatną bazą ofert stypendiów w Polsce i za granicą. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzonych zostało blisko 15 000 ofert stypendiów, konkursów i staży! Na portalu regularnie publikowane są także artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją - m.in. o rodzajach stypendiów czy gdzie szukać wsparcia na studia za granicą.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działają organizacje oferujące różnorodne programy stypendialne. Stypendium może pomóc m.in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację projektu artystycznego.
Fundacja regularnie przeprowadza także badania systemu stypendialnego w Polsce. W 2021 roku ukazał się raport “Mapa stypendiów III” z największego w skali kraju, unikalnego badania społecznych programów stypendialnych w Polsce. Z raportu można dowiedzieć się m.in. kim są organizatorzy programów stypendialnych w Polsce, jakie typy stypendiów są najpowszechniejsze czy skąd pochodzą środki na realizację programów stypendialnych. Wszystkie publikacje i raporty z badań udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji.
Działalność Fundacji obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych oraz pozyskiwaniu funduszy. 
W razie jakichkolwiek pytań, z Fundacją można kontaktować się pod adresem email: e-mail.
Zapraszamy na MojeStypendium.pl – to dostępne, kompleksowe źródło informacji o stypendiach i innych możliwościach wsparcia rozwoju!”
 

 
Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 roku
 
Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XXIV/171/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 maja 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2021 r., poz. 1307).
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00 oraz w piątki od 700 do 1400  pod adresem:
 
Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień
 
Regulamin oraz wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy Jasień pod adresem https://bip.jasien.pl w zakładce Ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (68) 57 88 70, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w pok. Nr 110.

 
05.01.2022

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.
Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Zarządca wspólnoty mieszkaniowej powinien zebrać informacje o wszystkich źródłach ciepła w danej nieruchomości i złożyć jedną deklarację.
Przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na właścicielach prowadzących w danej nieruchomości działalność gospodarczą a także:
- budynki/ lokale biurowe
- piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale gastronomiczne
- budynki/lokale handlowo- usługowe
- budynki łączności, dworców i terminali
- budynki garaży
- budynki kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni
- budynki/lokale przemysłowe
- zbiorniki, silosy i budynki/lokale magazynowe
- ogólnodostępny obiekt kulturalny
- budynki/lokale muzeów i bibliotek
- budynki/lokale szkół i instytucji badawczych
- budynki/lokale szpitali i zakładów opieki medycznej
- budynki/lokale kultury fizycznej
- szklarnie, tunele foliowe
- budynki gospodarstw rolnych
- budynki/lokale przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską
- pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione
Terminy:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Druki deklaracji dostępne są w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jasieniu pok. 110
oraz na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...
30.12.2021

informacja

Uprzejmie informujemy, że 31.12.2021 r. (piątek), ze względu na ograniczoną pracę banku, Kasa Urzędu będzie nieczynna
Nasze codzienne wybory, których dokonujemy przy sklepowych półkach lub sklepach online, niosą za sobą skutki społeczne i środowiskowe
NIE WYRZUCAJ:
•    Zepsute przedmioty naprawiaj
•    Niechciane oddaj, sprzedaj lub wymień się, aby nie wylądowały w koszu
OGRANICZ KONSUMPCJĘ:
•    Kupuj rozważnie tylko rzeczy i artykuły, których naprawdę potrzebujesz
•    Nie daj się skusić promocjom i wyprzedażom, twórz listy zakupów
OGRANICZ ŚLAD WĘGLOWY:
•    Kupuj od lokalnych producentów
•    Ogranicz zakupy produktów z importu, których transport i produkcja mają negatywny wpływ na środowisko (np. wycinka lasów deszczowych)
NIE MARNUJ ŻYWNOŚCI:
•    Niedojedzone posiłki z restauracji zabierz ze sobą
•    W sklepie kupuj tylko tyle, ile jesteś w stanie zjeść, a jeśli zdarzy się, że produkt się przeterminował, wyrzuć go do pojemnika na bioodpady lub do kompostownika
•    Jeśli na etykiecie produktu jest informacja: „najlepiej spożyć przed”, to oznacza, że po wskazanym terminie produkt nadaje się do spożycia, może jedynie stracić na jakości, lecz nie jest niebezpieczny dla zdrowia
FAIRTRADE:
•    Kupując jedzenie lub ubrania wyprodukowane za granicą, preferuj te, które posiadają oznakowanie świadczące o sprawiedliwym handlu, które są potwierdzeniem, że pracujący przy ich wytwarzaniu ludzie otrzymali godziwe wynagrodzenie oraz przestrzegano praw człowieka
OGRANICZ PLASTIK:
•    Kupuj produkty jak najmniej opakowane
•    Nie korzystaj z jednorazowych reklamówek i folii, np. do warzyw i pieczywa
•    Noś ze sobą własną wielorazową torbę