Aktualności

Dofinansowanie kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - 2020 r.

Informujemy, iż do dnia 30 marca 2020 r. można składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie przyznawania dofinansowania kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Jasień (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050/2/2020 Burmistrza Jasienia z dnia 13 stycznia 2020 r.) dostępnym na stronie: http://bip.jasien.com.pl/180/Utylizacja_azbestu/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Data utworzenia: 21.01.2020
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712