Aktualności

Sybiracy i Kresowianie uczestniczyli w uroczystym Spotkaniu Opłatkowym, które odbyło się w sali MGOK  w Jasieniu.
Podniosły nastrój uroczystości uświetniły występy zespołu śpiewaczego "Wicinianki"

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie opłatkowe Sybiraków i Kresowian

Wszystkie rodziny wielodzietne mogą starać się o otrzymanie Karty Dużej Rodziny.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej : www.duzarodzina.pl
25.02.2016

Ogłoszenie

DO SPRZEDANIA ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI
W POBLIŻU GRANICY POLSKO-NIEMIECKIEJ
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego „Fambud” sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki prawoużytkowania wieczystego zabudowanej fragmentami obiektów budowlanych nieruchomości gruntowej położonej w Jasieniu (powiat żarski) przy ul. Żarskiej 16, składającej się z działek nr 628/3, 628/5, 628/6, 628/9, 628/10, 628/12, 628/13, 628/16, 858, 859 i 860 (AM-1, obręb nr 0001,1-Jasień, nr jedn. Rej.: G.555 i G.799), o łącznej powierzchni 8,1707 ha, wraz z prawem własności posadowionych na niej fragmentów budynków produkcyjno-warsztatowych z zapleczem socjalnym, stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, dla których to składników Sąd Rejonowy w Żarach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00037536/2 za cenę (netto) nie niższą niż 250.000 zł (250 tysięcy złotych). Rozstrzygnięcie przetargu 29 lutego 2016r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1 B.

Załączniki

Ilustracja do informacji: Życzenia świąteczne i noworoczne
 
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY JASIEŃ Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ 2016 ROKU ŻYCZYMY, BY NADCHODZĄCY CZAS PRZYNIÓSŁ CIEPŁO, UŚMIECH I NADZIEJĘ, BY NOWY ROK SPRZYJAŁ NASZYM PLANOM I MARZENIOM, ABY ŻYCZLIWOŚĆ OTACZAŁA WSZYSTKICH NIE TYLKO W ŚWIĘTA ALE W KAŻDY DZIEŃ NOWEGO ROKU.
BURMISTRZ ANDRZEJ KAMYSZEK WRAZ Z PRACOWNUIKAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W JASIENIU
 
11.01.2016

Spotkanie Opłatkowe w Jasieniu

Ilustracja do informacji: Spotkanie Opłatkowe w Jasieniu
 
2 grudnia 2015 r. Burmistrz Jasienia pan Andrzej Kamyszek spotkał się z mieszkańcami miasta i gminy Jasień.
W trakcie spotkania przedstawił aktualną sytuację finansową Gminy, zadania zrealizowane w roku 2015 oraz plany do realizacji na rok 2016.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie Burmistrza Jasienia z mieszkańcami gminy i miasta

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712