Aktualności

25.05.2016

Dni Jasienia 2016

Ogłoszenie w sprawie przyznawania stypendiów absolwentom szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych w Gminie Jasień

Wnioski na jednorazowe stypendia przyznawane za wybitne osiągnięcia w szkole dla absolwentów szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Jasień za rok szkolny 2015/2016 należy składać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Jasieniu do 27 czerwca 2016 r.

Zasady i warunki przyznawania jednorazowego stypendium zostały określone w Uchwale Nr XXIII/223/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013 r.
06.05.2016

Zawiadomienie.

ZAWIADOMIENIE
W związku z planowanym remontem nawierzchni pasa drogowego (drogi osiedlowej równoległej do ulicy Wąskiej) od byłej kotłowni do placu boiska włącznie, Urząd Miejski w Jasieniu zwraca się z prośbą do mieszkańców o nie parkowanie pojazdów w  dniach 09.05.2016 r. – 13.05.2016 r.
 
 
 
Burmistrz Jasienia
Andrzej Kamyszek
W środę 20 kwietnia 2016 r. uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienia rozpoczęli sprzątanie Parku Miejskiego. Wszyscy zostali wyposażeni w worki oraz rękawiczki i przystąpili do grabienia liści. Po zakończeniu prac dla uczestników zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek.
W piątek 29 kwietnia 2016 r. do dalszego porządkowania parku przystąpili uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Jasieniu. Ilość zapełnianych worków rosła z minuty na minutę. Na zakończenie dla wszystkich uczestników zostały przyrządzone na grillu kiełbaski.
W piątek i sobotę 29 i 30 kwietnia 2016 r. park sprzątali chętni mieszkańcy Jasienia oraz samorządowcy. W przerwie sobotnich prac serwowana była wojskowa grochówka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i posprzątanie parku, Piekarni u Czarneckiego za przygotowanie pieczywa, Panu Lechowi Żołnierczakiewicz za przygotowanie ogniska i udostępnienie Wieży Ciśnień, Pani Irenie Żurek i Pani Teresie Tyska za przygotowanie grochówki oraz Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. za transport liści.
Efekty pracy wszystkich uczestników można zobaczyć wybierając się na spacer po Jasieńskim Parku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sprzątanie parku 2016

06.05.2016

Dzień Strażaka

W dniu 04 maja 2016r. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Zabłociu odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu i Zabłociu. W uroczystości  uczestniczyli m.in: Burmistrz Jasienia – Andrzej Kamyszek, Przewodnicząca Rady Powiatu – Helena Sagasz oraz druhowie z OSP Jasień i OSP Zabłocie. Po mszy świętej odbył się przemarsz druhów od kościoła do remizy strażackiej. Podczas spotkania druhowie podziękowali  Pani Helenie Sagasz za pełnienie funkcji Prezesa Gminnego Zarządu OSP w Jasieniu w okresie od 29.04.1996r. do 29.04.2016r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dzień Strażaka 2016

Łużycki Związek Gmin laureatem konkursu z zakresu edukacji ekologicznej pn. ”Gospodarka odpadami w województwie lubuskim”
Wniosek o dofinansowanie kampanii edukacyjnej złożony przez Łużycki Związek Gmin został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i został wpisany na listę zadań do dofinansowania w 2016 r.
26 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił wyniki konkursu z zakresu edukacji ekologicznej na dofinansowanie w formie dotacji na zadania o tematyce pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi
w województwie lubuskim”.
Przedmiotem Konkursu było przygotowanie i przeprowadzenie w 2016 r. na terenie województwa lubuskiego kampanii edukacyjno-informacyjnych, o charakterze aktywnej edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami, kreujących pożądane postawy
i zachowania u największej liczby mieszkańców.
Projekt zgłoszony przez ŁZG pn. „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz” znalazł się w gronie 5 laureatów, którzy otrzymają dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Oprócz ŁZG dofinansowanie otrzymają: PR Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Zielonej Górze – Radio Zachód S.A. Gmina Słubice, Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – Bóbr”, Gmina Lubsko.
Celem Kampanii pn. „Mądrze kupujesz i segregujesz – odpady redukujesz” jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin poprzez odpowiednie ukształtowanie przyzwyczajeń i zmianę codziennych nawyków zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowej segregacji
u źródła.
Kampania będzie realizowana od czerwca do września 2016 r. W jej ramach zaplanowano następujące działania: opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk, warsztaty ekologiczne
w ZZO Marszów, konkursy ekologiczne, wykonanie pomocy dydaktycznych (plansze edukacyjne, kolorowanki, zestaw interaktywny do segregacji odpadów), eventy „Ekostacje” związanych z obchodami Sprzątania Świata w Żarach i w Żaganiu, emisję publikacji edukacyjno-informacyjnych w prasie, opracowanie podstrony internetowej.
Pomysłodawcą i wykonawcą Kampanii jest Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Marszowie Sp. z o.o.
 
O szczegółach Kampanii będziemy informować na stronie www.marszow.pl, www.lzg.pl, stronach urzędów gmin należących do Łużyckiego Związku Gmin, na stronie Kampanii oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/ekoszkola.marszow/.
 
Informuje się Mieszkańców,
że w dniu 23 marca 2016 r. od godz.9.00 do 13.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego (I piętro)
dyżur pełnić będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Żarach,
którzy udzielą porad, jak sporządzić zeznania podatkowe za 2015 r.
Informuje o zmianie godzin przyjmowania interesantów 
(wnioski na zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz 500 +)
w  m-cu kwietniu 2016 r.
 
Poniedziałek  8:00 – 16:30
Wtorek – piątek 8:00 – 14:00
CENTRUM EDUKACJI MANAGER 04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, sekretariat p.506 tel.: 602 232 879 e-mail manager~@~szkolenia~-~manager~.~pl tel. (22) 517 77 40 Centrum Edukacji MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp. Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym; zdobycie kwalifikacji będzie...
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712