Aktualności

Ogłoszenie

DO SPRZEDANIA ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI
W POBLIŻU GRANICY POLSKO-NIEMIECKIEJ
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego „Fambud” sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki prawoużytkowania wieczystego zabudowanej fragmentami obiektów budowlanych nieruchomości gruntowej położonej w Jasieniu (powiat żarski) przy ul. Żarskiej 16, składającej się z działek nr 628/3, 628/5, 628/6, 628/9, 628/10, 628/12, 628/13, 628/16, 858, 859 i 860 (AM-1, obręb nr 0001,1-Jasień, nr jedn. Rej.: G.555 i G.799), o łącznej powierzchni 8,1707 ha, wraz z prawem własności posadowionych na niej fragmentów budynków produkcyjno-warsztatowych z zapleczem socjalnym, stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, dla których to składników Sąd Rejonowy w Żarach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00037536/2 za cenę (netto) nie niższą niż 250.000 zł (250 tysięcy złotych). Rozstrzygnięcie przetargu 29 lutego 2016r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 1 B.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Data utworzenia: 25.02.2016
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712