Aktualności

Jak otrzymać "Kartę Dużej Rodziny"?

Wszystkie rodziny wielodzietne mogą starać się o otrzymanie Karty Dużej Rodziny.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej : www.duzarodzina.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 25.02.2016
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712