główny obszar treści menu główne

Aktualności

27.04.2022

Ankieta

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dla mieszkańców w związku z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
22.04.2022

informacja

OGŁOSZENIE
 
Uprzejmie informujemy,
że dnia 02.05.2022 r.
Urząd Miejski w Jasieniu
 będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
13.04.2022

INFORMACJA!

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15.04.2022 kasa Urzędu Miejskiego w Jasieniu będzie nieczynna.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy gminy.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
- Burmistrz Jasienia-
Wyszukiwarka prezentuje bazę osób pochowanych, która jest na bieżąco aktualizowana przez Zarządcę cmentarzy. Każdy użytkownik z łatwością odnajdzie grób bliskiej osoby.
Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem: https://jasien.artlookgallery.com/
22 kwietnia 2022 r., godz. 9.00-14.30
Organizatorem jest ABRYS www.abrys.pl
➡️Korzyści z uczestnictwa w wydarzeniu:
✔️Zdobędziesz przydatną wiedzę poprzez fajną zabawę
✔️Dowiesz się, jak prawidłowo segregować odpady i jakie są najczęściej popełniane błędy
✔️Podpowiemy Ci w jaki sposób możesz chronić klimat oraz zasoby wody
✔️Poznasz przyrodnicze ciekawostki
✔️Dowiesz się , czy życie bez śmieci jest możliwe
✔️Spotkasz się z pasjonatami przyrody i ekspertami w tej dziedzinie i otrzymasz od nich dawkę ekologicznej wiedzy
✔️Dowiesz się, jak w obecnych czasach zaangażować działania w działania prośrodowiskowe
✔️Pokażemy, jak własnoręcznie zrobić coś przydatnego z czegoś niepotrzebnego
WYDARZENIE BEZPŁATNE ONLINE
ℹ️Szczegółowy harmonogram spotkania na stronie internetowej https://ekofeston.abrys.pl/
Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej staje się faktem: 28 marca  ruszają pierwsze przełączenia a do 28 czerwca przejście na DVB-T2/HEVC nastąpi w całym kraju.
Nowocześniejszy  i korzystniejszy standard DVB-T2/HEVC pozwoli na odbiór większej liczby programów telewizyjnych, w jeszcze lepszej jakości obrazu.
 
Musisz być przygotowany na zmianę! Jeśli twój telewizor nie odbiera nowego sygnału - kup dekoder lub telewizor wyposażony w technologię DVB-T2/ HEVC.
Sprawdź czy spełniasz wymagania programu  i złóż wniosek o dofinansowanie do zakupu dekodera lub telewizora wyposażonego w nowy standard odbioru na poczcie lub w internecie.
Więcej informacji znajdziesz na: www.gov.pl/CyfrowaTV lub dzwoniąc pod numer 42 253 54 30
 
DVBT2 - dofinansowanie
 
 
Zapraszamy mieszkańców Gminy Jasień na konsultacje dot. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień, które odbędą się w dniu 28 marca 2022 roku (poniedziałek)                                    o  godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu (sala posiedzeń I piętro). 
Podczas konsultacji zaplanowano przedstawienie założeń programu, omówienie obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji, a także dyskusję na temat projektów zaplanowanych do realizacji w programie:
 
Przedsięwzięcie 1
Aktywizacja społeczna przestrzeni wokół rynku wraz z odnową techniczną przestrzeni publicznej.
 
Przedsięwzięcie 2
Parki obszarem aktywności społecznej.
 
Przedsięwzięcie 3
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury miejscem aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru zdegradowanego.
 
Przedsięwzięcie 4
Przywrócenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i kulturowej „glinianek”.
 
Przedsięwzięcie 5
Aktywizacja seniorów zamieszkujących obszar rewitalizacji wraz z zwiększeniem jakości opieki zdrowotnej i zagospodarowaniem pałacu.
 
Przedsięwzięcie 6
Wykorzystanie potencjału Ośrodka Sportu i Rekreacji (teren po byłym basenie).
 
Przedsięwzięcie 7
Wicina jako miejsce o wysokim potencjale atrakcyjności archeologicznej wraz z odnową miejscowości zagrożonych degradacją społeczną poprzez nadanie nowych funkcji społecznych.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu.
 
Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Burmistrz Jasienia zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2022 r.  Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę
Nr XXXII/253/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. woj. Lubus. z  2022 r., poz. 446), uchwałę Rady Miejskiej nr XXXII/236/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Woj. Lubus., z 2022 r., poz. 447) oraz uchwałę Rady Miejskiej
nr XXXIII/239/2022 z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/236/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus., z 2022 r., poz. 563) w sprawie zwolnienia
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień.
Zgodnie z powyższymi uchwałami od dnia 1 kwietnia 2022 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
    - 30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
    - 90 zł miesięcznie od mieszkańca (opłata podwyższona), jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
    Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2 zł na miesiąc od nieruchomości.
Zgodnie z  zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi:
  • dla nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty;
Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku).
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712