Aktualności

Seminarium na temat "Ochrony Własności Przemysłowej"

„Ochrona własności przemysłowej” PO IR 2014-2020 – 05.02.2016 r. seminarium dla lubuskich MŚP.
Fundacja Przedsiębiorczość oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), mają zaszczyt zaprosić lubuskie firmy MŚP na seminarium, które odbędzie się 05.02.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach w godz. 09.00-13.00 w związku z prowadzonym naborem w konkursie dla Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
„Ochrona własności przemysłowej” jest to instrument wsparcia skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP, którzy zamierzają ubiegać się o ochronę intelektualną swoich wytworów (poza granicami RP), w postaci patentów na wynalazek, ochrony wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, a także na sfinansowanie działań doradczych, przygotowujących do procesu komercjalizacji chronionych w ramach projektu wyrobów przedsiębiorstwa.
Pierwsza część spotkania, dotyczyć będzie zasad aplikowania o środki w ramach ogłoszonego konkursu, w drugiej części skupimy się na poprawnym wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.
Dodatkowo w seminarium udział weźmie Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, który zaprezentuje możliwość wsparcia dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z Działania 1.1 „Badania i innowacje” oraz z Działania 1.5 „Rozwój sektora MŚP”.
Na zakończenie seminarium, będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z prelegentami.
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: kaczmarczyk~@~fundacja~.~zary~.~pl do 02.02.2016 r.
Serdecznie zapraszamy lubuskie firmy do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium.
Formularz zgłoszeniowy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 24.02.2016
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712