Aktualności

30.07.2021

PLENEROWY PUNKT SZCZEPIEŃ

 
Plenerowy Punkt Szczepień
 
Zaszczep się na Festynie Rodzinnym
w dniu 28 sierpnia 2021 r.
 
 
 
Burmistrz Jasienia informuje i zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Jasień do skorzystania z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na Festynie Rodzinnym w parku miejskim w Jasieniu w dniu 28 sierpnia 2021 r. w godz. od 15.00 do 17.00.
Podczas Festynu oprócz wielu atrakcji dla ducha i ciała będzie działać plenerowy punkt szczepień przeciwko COVID-19. To kolejna okazja, aby skorzystać z tej formy zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem SARS CoV-2.
Uwaga !! Szczepienia będą wykonywane jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson wyłącznie osobom pełnoletnim.
 
          Osoby zainteresowane szczepieniem (zdecydowane wcześniej) prosimy o kontrakt z Urzędem Miejskim w Jasieniu nr tel. 68 324 86 42           pok. 305 (III piętro) w godzinach urzędowania.
 
 
Organizatorzy punktu: Gmina Jasień i Szpital na Wyspie w Żarach.
 
W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r. w całym kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Należy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli nie można tego zrobić we własnym zakresie należy odwiedzić najbliższy urząd gminy. W przypadku osób mieszkających na terenie Gminy Jasień jest to Urząd Miejski w Jasieniu, ul. XX-Lecia 20, 68-320 Jasień. Na czas trwania spisu przygotowane zostało specjalne miejsce, gdzie można dokonać samospisu. Nie możesz dokonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nikt nie może odmówić mu przekazania danych. Rachmistrz może zadzwonić tylko z jednego numeru telefonu: 22 828 88 88. Szanowni Mieszkańcy pamiętajcie, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Nie obawiajcie się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jeżeli chcesz sprawdzić, o co zapytają w spisie? Chcesz zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!
SZCZEPIMY SIĘ I WRACAMY DO NORMALNOŚCI
                       
 
Zachęcamy mieszkańców Gminy Jasień do szczepień przeciwko wirusowi  COVID-19. Szczepienie to szansa na powrót do normalności. Zyskujemy nadzieję na pełny powrót do aktywności sprzed pandemii – zajęć stacjonarnych w szkołach i na uczelniach, spotkań                  z bliskimi, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.  
Dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie zapewniamy transport do punktów szczepień Pomoc jest organizowana dla posiadających aktualne orzeczenie                              o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
W sprawie zapotrzebowania na dowóz prosimy kontaktować się niezwłocznie po dokonaniu rejestracji na szczepienie bezpośrednio z koordynatorem ds. szczepień, nr tel. 602 332 183 w godzinach urzędowania tj.:
 • poniedziałek w godzinach od 7.30 do 16.30,
 • wtorek-czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00, 
 • piątek w godzinach  od 7.00 do 14.00.
Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:
 1. Poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989.
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2. Poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień. W Gminie Jasień szczepienia wykonuje: Niepubliczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego  Jerzy Onichimiuk  ul. XX - Lecia 20 rejestracja pod nr telefonu  68 371 14 27
   
      Wykaz aktualnych punktów szczepień znajduje się pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.
3.  Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl
     /dla osób posiadających profil zaufany/.
 
Program „Profilaktyka 40 Plus” jest ważnym krokiem do odbudowy zdrowia Polaków po pandemii, która negatywnie wpłynęła na stan zdrowia oraz właściwe nawyki stylu życia, zwiększając ryzyko zachorowań na choroby cywilizacyjne milionów z nas.
 
Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia.
Jak skorzystać z badań?
 1. Zaloguj się do internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.
 2. Wypełnij ankietę Profilaktyki 40 PLUS.
 3. Po jej uzupełnieniu wygeneruj e-skierowanie na pakiet badań (generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych)
 4. Zgłoś się do badań w placówce, która realizuje program.
 5. Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której zrobiłeś badania.
Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM)
pod nr tel. 22 735 39 53
BADAJ SIĘ i BĄDŹ ŻDRÓW!
Szanowni Państwo.
 
Korzystając z ustawowych prerogatyw (art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) Rada Miejska w Jasieniu, na wniosek Burmistrza Jasienia, podjęła dnia 08 kwietnia 2021 roku w formie uchwały decyzję o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Będzie to kolejny tego typu przekrojowy dokument o charakterze planowania strategicznego od czasu opracowania poprzedniej Strategii Rozwoju na lata 2013 – 2020. Strategia Naszej Gminy ma być narzędziem i motorem do planowania zasadniczych kierunków rozwoju i poszczególnych przedsięwzięć w okresie do 2030 roku.
 
W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie inaugurujące proces tworzenia Strategii, które rozpocznie się w dniu 14 lipca (środa) 2021 roku o godzinie 18.00, w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu, przy ul. Armii Krajowej 2.
 
LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ.
 
Drodzy mieszkańcy!
Dbajmy o czystość i porządek na własnej posesji oraz na przyległych chodnikach
W związku  z art. 5 ust. 1 ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888) Burmistrz Jasienia przypomina, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i  porządku przez:
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
   utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym,
– zbieranie powstałych  na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
– uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
   nieruchomości.
Zgodnie z powyższym proszę o stosowanie się do obowiązku wynikającego z ustawy.
 
Plakat informacyjny
 
Informacja o świadczeniu  Dobry Start
 
Nabór wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie tylko w formie elektronicznej, a obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko online:
przez Portal informacyjno-usługowy https://empatia.mpips.gov.pl/
 przez bankowość elektroniczną
 przez portal https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych inieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek
i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.
W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami. Odpady nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych.
W związku z tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.
Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika
z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.
Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.
Dlatego należy zachować dalece idącą ostrożność, dokładnie weryfikować firmy, z którymi zawierane są umowy oraz regularnie kontrolować wynajmowane pomieszczenia i grunty.
W przeciwnym wypadku kosztem utylizacji takich odpadów, który często może wynosić kilka milionów złotych, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów.
Ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i osób z którymi je zawieramy mogą zaoszczędzić sporych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się zorganizowana grupa przestępcza.
Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluje do wszystkich aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali Policję oraz Inspekcję Ochrony Środowiska o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.
W celu ułatwienia zgłaszania tego rodzaju nielegalnej działalności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis danego zgłoszenie (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy.
Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.
Pamiętajmy o odpowiedzialności za nasze dobro wspólne jakim jest środowisko – dzięki wspólnym działaniom organów ochrony środowiska oraz obywateli chronimy je i razem ograniczmy negatywne skutki działalności mafii śmieciowej.
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Jasień!
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków informujemy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
 
Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
 
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Jasieniu ul. XX Lecia 20, 68-320 (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/). Na wysłanie deklaracji mieszkańcy gminy Jasień będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
 
 • Baner: e-usługi
 • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712